סייעות מלוות ורפואיות

תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים, זכאים לליווי אישי במסגרת החינוכית בה הם לומדים.

בקשות לסייעת רפואית לשנת תשפ"ב יש להגיש מחודש מאי ועד סוף יוני 2021
היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות. יש מקרים בהם תקבע הוועדה, על פי שיקולים מקצועיים, כי מלווה אישי אחד ייתן סיוע למספר תלמידים באותו מוסד חינוכי.

הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13 "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)"

קריטריונים לקבלת הסיוע

 • תלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה: תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית:
  • מתן חמצן
  • שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
  • צנתור שלפוחית השתן
  • הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
  • ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין
  הזכאות תישקל תוך התייחסות לגיל התלמיד ולדרישה לעצמאותו בטיפול.

 • תלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי, בגין המצבים שלהלן:
  • אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד, ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית פעילה המצריכה טיפול מניעתי קבוע ו/או קיים תיעוד ברור של תגובה אנפילקטית בעבר שכללה ירידת לחץ דם ומעורבות מסוכנת של דרכי הנשימה.
  • אפילפסיה כללית לא מאוזנת (יותר מ-2 התקפים בחודש), הדורשת השגחה למניעת נפילה במצבים של אפילפסיה כללית (GTC) ואפילפסיה מיוקלונית.
  • הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).
  • סכנת חיים מיידית מפגיעה פיסית, כמו לאחר השתלת קוצב לב.
  • הזכאות תישקל בכפוף לחוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכד').

למען הסר ספק, להלן מצבים שאינם מזכים בסיוע:

 • קושי או מוגבלות בפעולות שגרה יום יומיות - (ADL activity of daily living) - כגון: הלבשה, ניידות, אי שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי.
 • מצבים רפואיים שאינם דורשים התערבות פולשנית ואינם מהווים סכנת חיים מיידית, לדוגמה: אי שליטה על סוגרים, אסטמה , ציסטיק פיברוזיס CF, צליאק, ליווי אחרי ניתוחים ומחלה ממארת.

הגשת הבקשה

את טופס הבקשה לסייעת רפואית יש להגיש לורד מאירוב מנהלת טיפול בפרט וחנ"מ מפורט מטה, מתחילת מאי ועד סוף יוני 2021. את הטפסים יש לשלוח בדואר אלקטרוני או בפקס, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.
יש לצרף לבקשה:

 • חוות דעת רפואית עדכנית, מחודש ינואר 2021 ואילך, מרופא מומחה שאינו רופא משפחה (אלרגולוג מומחה), המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 • חוות דעת תפקודית במקרים של בקשה לטיפול פולשני.

העסקה והכשרה

במידה שמשרד החינוך אישר את הבקשה, הרשות המקומית אחראית על העסקת המלווה האישי, וזה יועסק על ידה בכפוף:

 • חתימת הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד על אישור הדרכת מלווה אישי לתלמיד (נספח 1 לחוזר מנכ"ל)
 • חתימת ההורים על טופס הסכמת הורה/אפוטרופוס להעסקת מלווה אישי לתלמיד (נספח 2 לחוזר מנכ"ל)
לידיעתכם, קיים איסור על העסקת הורה או קרוב משפחה כמלווה אישי.

ערעור

הוועדה דנה בכל בקשה לגופה, על פי הקריטריונים המוזכרים לעיל, ובמידת הצורך מתייעצת עם הגורם הרפואי המקצועי המטפל. היקף הסיוע שהוועדה קובעת הוא לתלמיד, והחלטתה תימסר להורים באמצעות הגורמים האחראים והמורשים לכך ברשות המקומית.

שימו לב!
באחריות ההורים לעדכן את ורד מאירוב מנהל טיפול בפרט וחנ"מ על כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד/ה או על שינוי המסגרת החינוכית באמצעות מסמכים מתאימים (חוות דעת רפואית או שינוי שיבוץ).

פרטי התקשרות