שירות פסיכולוגי חינוכי

מי אנחנו?

השירות הפסיכולוגי החינוכי (השפ"ח) הוא אגף במינהל החינוך בעיריית מגדל העמק וכפוף מקצועית למשרד החינוך - אגף פסיכולוגיה בשפ"י (שרות פסיכולוגי ייעוצי).
מטרת השרות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע בקידום התפתחותם והסתגלותם התקינה של התלמידים במערכות החינוכיות על ידי התערבות פסיכולוגית במישור המערכתי והפרטני, בעתות שגרה ובחירום.
השפ"ח פועל מתוך המסגרות החינוכיות בעיר, אך ממוקם במפגש בין המערכת החינוכית, ההורים והמערכת הקהילתית יישובית דבר המאפשר מתן שירותים לילדים, להורים, לצוותי חינוך וכן לגורמים רב מקצועיים התומכים במערכת החינוך, בתלמידים והוריהם.
השירות הפסיכולוגי מחויב לסטנדרטים גבוהים של מקצועיות, חיסיון, אתיקה, אמינות ונגישות בעבודתו עם ציבור הפונים. השירותים הניתנים כפופים למתווה השירות הפסיכולוגי החינוכי של משרד החינוך, לחוק הפסיכולוגים, חוק זכויות החולה ולכללי קוד אתיקה מקצועית.

למי ניתן השרות?

השירות הפסיכולוגי החינוכי במגדל העמק מספק מענים מקצועיים לכלל הלומדים במערכת החינוך בעיר מגילאי הגן ועד לבי"ס תיכון. והוא מיועד לתלמידים, להורים, לצוותים חינוכיים בגני ילדים ובבתי ספר ולגורמים קהילתיים. כל תהליך של התייעצות, הערכה או התערבות פסיכולוגית נעשה תוך הבנת הילד ומזוויות ראייה שונות (של ההורים והמערכת חינוכית) ובכך מתאפשרת התייחסות כוללת לתפקודו של הילד ולהבנת צרכיו.

ברמה העירונית, השפ"ח מקיים שיתופי פעולה עם גורמים מקצועיים בעירייה ובקהילה (רווחה, קידום נוער, ביקור סדיר ועוד), "מרכז גיל הרך" - כוכב הילדים ועם שותפים במשרד החינוך (יועצים, מפקחים) ובמתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי) - לצורך חשיבה, היוועצות וקבלת החלטות.

צוות השירות

בשירות הפסיכולוגי החינוכי של עיריית מגדל העמק עובדים 12 פסיכולוגים (מדריכים, מומחים ומתמחים), בעלי תואר שני בפסיכולוגיה ורשומים בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות ומזכירה.
מתקיימת נוכחות סדירה של הפסיכולוג/ית במסגרות חינוכיות (בית ספר ו/או גני ילדים). הפנייה לקבלת שרות פסיכולוגי נעשית דרך הצוותים החינוכיים (מנהלי בי"ס, מחנכים, גננות) או באופן ישיר למשרד השפ"ח.
התחנה מוכרת להתמחות בפסיכולוגיה חינוכית וגם משמשת כתחנה אוניברסיטאית להכשרה מעשית עבור סטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית במכללת עמק יזרעאל.

תחומי הפעילות העיקריים של השירות הפסיכולוגי החינוכי

 • הדרכה, ייעוץ וליווי הצוותים החינוכיים בכל הנוגע לאופן טיפולם בתלמידים במטרה לקדם את רווחתם הנפשית של התלמידים.
 • מתן ייעוץ למנהלים וצוותים חינוכיים בהיבט המערכתי/ארגוני לקידום צמיחה רגשית - חינוכית במערכת החינוך.
 • הדרכה, ייעוץ וליווי להורים בנקודות התלבטות שונות לגבי ילדיהם, בהדגשת שותפות עם הצוות החינוכי-טיפולי של המסגרות החינוכיות.
 • הערכות פסיכולוגיות.
 • התערבות פסיכולוגית טיפולית.
 • הרצאות וסדנאות להורים וצוותי חינוך.
 • בעת חירום - התערבות ראשונית, מערכתית ופרטנית, במערכת החינוך ובקהילה.

תכניות ייחודיות בהפעלת השפ"ח

במסגרת התכניות הלאומיות ובשיתוף ותיאום עם הרשות המקומית ואגף פסיכולוגיה במשרד החינוך, השפ"ח מוביל מספר תכניות במסגרתן מרחיב את סל השירותים הפסיכולוגים הניתן לתושבי מגדל העמק.

בגיל הרך

"דלת פתוחה" לגיל הרך

התערבות טיפולית ממוקדת וקצרה ( 5 מפגשים) עם הורים לילדים בגיל הרך (מגיל לידה עד גיל 6 שנים). מטרת המענה לסייע להורים להתמודד באופן מיטבי עם צורכי הילדים בגיל הרך ולמנוע התפתחותם של קשיים רגשיים והתנהגותיים. הנושאים להיוועצות הינם גמילה מחיתולים, סמכות וגבולות, יחסי אחים, התמודדות עם קשיים התפתחותיים ועוד. השירות ניתן ללא תשלום, לתושבי מגדל העמק, בשירות הפסיכולוגי חינוכי בעיר.
תכנית זו ניתנת במימון התכנית הלאומית לילדים בסיכון.
לקבלת השירות ניתן לפנות באופן ישיר למשרד השפ"ח (04-6541564) או דרך דף פייסבוק של התכנית (קישור- "דלת פתוחה להורים מגדל העמק") או בפנייה ישירה לרכזת התכנית (ליטל רבין - 051-5250275).

בגיל בית ספר

 • "מלקות ללמידה"
  תכנית מערכתית של משרד החינוך (אגף ליקויי למידה) המיועדת לטיפול בתלמידים עם לקות למידה והפרעת קשב בחטיבות ביניים. התכנית הוכנסה לשלוש חטיבות ביניים ביישוב החל משנה"ל תשע"ט במטרה לשנות את המיקוד ממתן התאמות להיבחנות לילדים עם ליקוי למידה למיקוד בדרכי הוראה ולמידה תוך חיזוק והעצמה של הצוותים החינוכיים וחיזוק תחושת המסוגלות של התלמידים. לפסיכולוגים של חטה"ב מטעם השפ"ח יש מקום מרכזי בסיוע לצוות הפדגוגי בתהליך איתור תלמידים ובניית מענים מתאימים ומאידך בהתבוננות והובלת תהליכים מערכתיים.
  לצד עבודה שוטפת, השפ"ח מפעיל התערבויות טיפוליות ממוקדות תהליך קבוצתי המבוסס על הכוחות התרפויטיים של הקבוצה במטרה לקדם צרכים רגשיים בהתמודדות עם לקות למידה והפרעת קשב. ההתערבויות מיועדות לתלמידים בכיתות ז'-ט' ו/או להוריהם.
  המענה ניתן ללא תשלום ודרך מסגרות החינוכיות במימון התכנית .
 • מרכז אבחון "מלקות ללמידה"
  במסגרת התכנית החל משנה"ל תשפ"א יוקם מערך אבחון באחריות המקצועית של מנהלת השפ"ח. במערך אבחון יבוצעו אבחונים דידקטיים, פסיכולוגים ופסיכודידקטיים ובסיום התהליך יוחלט על זכאות ההתאמות לדרכי הבחנות במבחני בגרות.
  השרות ניתן לתלמידי כיתות ט' בחטיבות הביניים בהן פועלת התכנית וההפנייה נעשית ע"י צוותים בין מקצועיים של ביה"ס בשותפות ההורים. האבחונים מתקיימים במשרדי השפ"ח, בהשתתפות סמלית של 200₪ לאבחון דידקטי, 200₪ לאבחון פסיכולוגי ו-300₪ לאבחון פסיכודידקטי.
  השרות ניתן במימון של התכנית "מלקויות ללמידה", משרד החינוך.
 • "חדר שלווה"
  תכנית חינוכית טיפולית מיועדת לילדים ובני נוער עם קשיים רגשיים, חברתיים או משפחתיים בעקבות חשיפה לחוויות טראומטיות. התכנית כוללת התערבויות טיפוליות פרטניות או קבוצתיות לתלמידים יחד עם הכשרת צוותים חינוכיים בהתמודדות עם תלמידים הנמצאים במצוקה. עובדת ביחידה טיפולית אחת והפנייה נעשית דרך המסגרת החינוכית.
  התכנית ניתנת במימון התכנית הלאומית לילד ונוער בסיכון.
 • הערכות סיכון למצוקה אובדנית וטיפול ייעודי להקלה על מצוקה אובדנית
  במסגרת התכנית הלאומית למניעת אובדנות הוכשר צוות השפ"ח לביצוע הערכת סיכון ולהתערבות במקרים מסוימים בהם קיימת מצוקה אובדנית. ההפנייה נעשית דרך ביה"ס, בהתאם להנחיות התכנית הלאומית, ומתבצעים תהליכים מקצועיים שהוכחו מחקרית כמסייעים בהקלה על המצוקה האובדנית.
 • תוכנית "חומש"
  במסגרת התכנית ניתן שירות הכולל סדנאות למבוגרים המשמעותיים (צוותים חינוכיים והורים) של תלמידים בבתי ספר יסודיים המשרתים אוכלוסיה חרדית בעיר. ההתערבות ממוקדת למספר מפגשים ומטרתה לסייע לצוותים ולהורים בהתמודדות עם אתגרים הנוגעים בצרכי ילדים בגיל החביון. השירות ניתן ללא תשלום ודרך המסגרות החינוכיות במימון של משרד החינוך- אגף פסיכולוגיה בשפ"י.

פרטי התקשרות

 • מנהלת:

  אנה אטרש

  טלפון:

  04-6541564

  פקס:

  04-6666696

  קבלת קהל:

  ימים א'-ה' בין השעות 07:30-15:30
  משרד השפ"ח נמצא סמוך לתחנת טיפת חלב הישנה, ממול למאפייה

  כתובת:

  אלה 2, מגדל העמק