גני ילדים וכיתה א'

​​במגדל העמק פועלים גנים ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, גני חינוך מיוחד וגנים של החינוך העצמאי (המופעלים ע"י רשת מגי ונר הצפון).
בדף זה תוכלו למצוא מידע כללי על הגנים ותהליך הרישום. 

לצפייה ברשימת הגנים הפועלים במגדל העמק עפ"י הסקטור אליהם שייכים לחצו כאן ​

למידע על תהליך הרישום לגני הילדים ולכיתות א'​ לחצו כאן

נכון לשנת תשפ"א פועלים במגדל העמק 53 גני ילדים ובהם 1,157 ילדים ועוד 252 ילדים בחינוך העצמאי בגילאי 6-3.

תהליך הרישום​ לגנים

הרישום לגנים מחייב לרשום את כל הילדים בשנתונים המפורטים בכל שנה מחדש (כולל ילדים הממשיכים בגנים).
גילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב:

קבוצת גיל​נולדו מתאריך​עד תאריך​
כיתה א' ​י' בטבת תשע"ה (1 בינואר 2015)יט' בטבת תשע"ו (31 בדצמבר 2015)​
גילאי 5 ​כ' בטבת תשע"ו (1 בינואר 2016)​ב' בטבת תשע"ז (31 בדצמבר 2016)​
גילאי 4​ג' בטבת תשע"ז (1 בינואר 2017) ​יג' בטבת תשע"ח (31 בדצמבר 2017)​
גילאי 3​ד' בטבת תשע"ח (1 בינואר 2018)  ​כג' בטבת תשע"ט (31 בדצמבר 2018)

מועדי הרישום

מיום חמישי, 14 בינואר 2021 א' שבט תשפ"א ועד יום שלישי, 23 בפברואר 2021 יא' באדר תשפ"א בלבד.

הורים המעוניינים לקבל תמיכה בתהליך הרישום, מוזמנים ליצור קשר:

 • מדור גני ילדים: 04-6443080, 04-6507787.
 • כיתות א': 04-6507790, 04-6507789.

בין התאריכים 01.02.2021-23.02.2021 הורים המעוניינים להגיע לפגישה פרונטאלית מוזמנים לתאם טלפונית עם מינהל החינוך.

ביצוע הרישום

לביצוע רישום לגני הילדים לחצו כאן!​

שימו לב!
מקרים הבאים נדרש לפנות בטלפון למינהל החינוך לבירור:

 • תושבים המתגוררים במגדל העמק וילדם אינו מופיע באתר הרישום.
 • רישום לתושבים חדשים המגיעים להתגורר בעיר במהלך שנת הלימודים.
 • תושבים שכתובתם בתעודת הזהות אינה בעיר.

רישום תלמידים מחוץ לאזור המיפוי  

 • אם הנכם מתגוררים במגדל העמק ומעוניינים לשלוח את ילדיכם למוסד חינוכי אשר אינו באזור המיפוי של העיר
  יש להעביר טופס בקשת העברה, לצרף צילום ת.ז. של אחד ההורים (במקרה שמתגוררים באותה כתובת, במידה ואינם מתגוררים באותה הכתובת, על ההורים למלא הצהרת הורים גרושים ולצרף צילום ת.ז. של שני ההורים), את הטפסים יש לשלוח בפקס: 04-6507791. העברה תאושר רק לאחר אישור וועדה מטעם מינהל החינוך.

  שימו לב!
  ניתן לבצע העברה רק בתקופת הרישום.
  טופס בקשת העברה מצורף למייל טופס בקשת העברה.

 • אם הנכם מתגוררים בישוב מחוץ למגדל העמק ואתם מעוניינים להירשם למוסד חינוכי בתוך מגדל העמק
  עליכם ליצור קשר עם מינהל החינוך לתיאום פגישה ולהביא אישור לימודי חוץ מהיישוב בו הנכם מתגוררים וצילום ת.ז. של אחד ההורים (במקרה שמתגוררים באותה כתובת, במידה ואינם מתגוררים באותה הכתובת, על ההורים למלא הצהרת הורים גרושים ולצרף צילום ת.ז. של שני ההורים).

ביטול רישום

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לרשות אחרת.
לביטול הרישום יש למלא טופס בקשה לביטול רישום ולשולחו חתום ע"י שני ההורים.
כמו כן, את הטופס יש להעביר בצירוף צילום ת.ז. של שני ההורים.

שימו לב!
ללא הסדרת ביטול הרישום לא ניתן לבצע רישום ברשות אחרת.
באם יאושרו לימודים במוסד חינוכי שאינו באזור הרישום והמיפוי של התלמיד/ה, יחולו על ההורים עלויות אגרות תלמידי חוץ, הסדרת הסעות וכל הנובע מכך.

העברה שלא בתקופת הרישום

במידה ועולה בקשה חריגה להעביר את הילד גן שלא בתקופת הרישום - על ההורה לציין בכתב את סיבת בקשת ההעברה כולל נימוקים, ולשלוח למינהל החינוך.
הפנייה תטופל ביחד עם הפיקוח על גני ילדים.

פרטי התקשרות