חינוך מיוחד

במערכת החינוך העירונית פועלות מסגרות חינוכיות רבות ומגוונות לתלמידי החינוך המיוחד, המתגוררים בעיר ומחוצה לה. ילדים עם צרכים מיוחדים, מגיל 3 ועד גיל 21, משולבים במסגרות החינוך הרגיל, בחינוך המיוחד לסוגיו ובמסגרות משלבות אחרות.
לכל ילד וילדה בחינוך המיוחד מותאמת מסגרת חינוכית וטיפולית המעניקה להם מענה הולם ומיטבי לצרכיהם, בין אם בחינוך המיוחד ובין אם בחינוך הרגיל, בכיתות החינוך המיוחד או בשילוב יחידני בעזרת תוספת של שירותים חינוכיים וטיפוליים.
יחידת החינוך המיוחד עובדת בשיתוף פעולה עם מתי"א נצרת עילית שהינו מרכז תמיכה יישובי אזורי הנותן מענה לכל מערכת החינוך המיוחד, לתלמידים, הורים ועובדי הוראה. המתי"א מפעיל מרכז טיפולי הפועל בשעות אחה"צ ושם דגש על פיתוח התפקודים מבחינה קוגטיבית, חברתית ורגשית. סוגי התמיכה הניתנים הינם הוראה מתקנת, טיפולים פארארפואיים, טיפולים רגשיים, קבוצות חברתיות, תמיכה התנהגותית ואימון אישי. המתי"א מפעיל מערך של השתלמויות מקצועיות לעובדי ההוראה השונים, וכן נותן למשפחות התלמידים תמיכה והכוונה.

זכויות הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

מסגרות החינוך המיוחד

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי, שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם, ישובצו במסגרת חינוכית מותאמת לצורך ולתפקוד שלהם, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

גנים טיפוליים

גני ילדים מגיל 3, המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:

 • עיכוב התפתחות
 • לקות תקשורת

בתי ספר כוללניים

בתי ספר המעניקים מענה חינוכי וטיפולי לילדים עם לקויות ספציפיות:

 • בעיות רגשיות או התנהגותיות

כיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים

כיתות לילדים עם צרכים מיוחדים, שיכולים להשתלב בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים, באפיון הכיתות הבאות:

 • לקויות למידה
 • לקויות שפתיות
 • בעיות רגשיות או התנהגותיות
 • הפרעות תקשורת
 • לקויות שמיעה

שימו לב! מיקום ומספר הכיתות הקטנות בכל בית ספר משתנה משנה לשנה בהתאם לצורכי המערכת.

שעות הפעילות

כל מסגרות החינוך המיוחד פותחות את יום הלימודים בשעה 07:30 ומסיימות את יום הלימודים על פי החלטת משרד החינוך, בהתאם לאפיון.
הגנים פועלים בימים א'-ה' עד השעה 16:00 ובימי ו' עד 13:00.
גני תקשורת פועלים בימים א'-ה' עד השעה 16:45 ובימי ו' עד השעה 13:00.
חלק מבתי הספר פועלים במתוכנת יום חינוך ארוך ובחלקם מופעלים צהרונים פרטים בבתי הספר.

שירותי הסעות

הקלות במס הכנסה

הורים לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים על פי החלטתה של ועדת זכאות ואפיון, זכאים גם להקלות במס. אישור ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון משמש גם אישור למס ההכנסה, ותוקפו שלוש שנים.

ועדת זכאות ואיפיון לשירותי חינוך מיוחדים

עד שנת הלימודים תש"ף, זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת חינוך רגילה נקבעה על ידי ועדת השילוב, וזכאותם להשמה במסגרת חינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה. הסיוע כלל תמיכה פרטנית של סייעת, שעות תגבור או שיבוץ במסגרת כוללנית - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.
משנת הלימודים תשפ"א,נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק ,(מצ"ב קישור), הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.
הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.
בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה או שהדבר יהיה נתון לבחירת ההורים.

מי יכול להגיש בקשה לדיון בוועדת הזכאות והאפיון?

את הבקשה יכולים להגיש:

 • הורים
 • צוות רב מקצועי
 • נציג רשות חינוך מקומית
 • נציג שירותי הרווחה שהוסמך לכך על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

מה כוללים שירותי החינוך המיוחדים?

שירותי החינוך המיוחדים כוללים מעטפת משתנה של סיוע חינוכי וטיפולי, בהתאם למסלול הנבחר, לצורכי הילד או הילדה ולרמת התפקוד שנקבעה להם.
את פירוט השירותים המיוחדים להם זכאים הילדים, מקבלים ההורים בכתב מוועדת הזכאות והאפיון בהתאם למסגרת:

 • כיתה רגילה במסגרת חינוכית רגילה.
 • כיתת חינוך מיוחד במסגרת חינוכית רגילה.
 • מסגרת חינוך מיוחד.

ילדים שישובצו במסגרת חינוכית רגילה, שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים, יקבלו אותם כסל אישי, שיכלול: שעות הוראה שבועיות, תמיכות מסוג הוראה, טיפול או סיוע.
חשוב לדעת: היקף הסל הוא אישי, אך יכול להינתן בתמיכה קבוצתית, על פי צרכיו, בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי ובשיתוף ההורים. במידה שתקבלו תמיכה בקבוצה של תלמידים הזכאים אף הם לשירותי חינוך מיוחדים, ינוצל רק החלק היחסי של הסל האישי בקבוצה.

מי זכאי לשירותי חינוך מיוחדים?

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי, שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם.
החלטות הוועדה מותאמות לצורך ולתפקוד של הילד או הילדה, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

איך מגישים מסמכים לוועדה הורים?

הורים שילדיהם לומדים במסגרות חינוכיות עירוניות (גנים ובתי ספר) יגישו את המסמכים באמצעות הצוות החינוכי. הצוות החינוכי יגיש את הבקשה עבור ההורים עד ה- 1/3/2021.

הגשנו בקשה לוועדה, מתי יתקיים הדיון?

 • דיונים בעניינם של תלמידים, הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א', יתקיימו עד 31 במאי מדי שנה.
 • במקרים חריגים, באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח על ועדות הזכאות והאפיון במחוז, יתקיימו דיונים גם לאחר המועד הקבוע לבחינת מימוש הזכאות בשנת הלימודים הנוכחית.
 • הזימון לוועדה יישלח לביתכם לפחות 14 יום לפני מועד הדיון, בדואר רשום. הזימון יישלח לכתובתכם כפי שהיא מעודכנת בעירייה, ויום לפני הדיון תישלח אליכם הודעת תזכורת לטלפון הנייד. אם שיניתם את כתובתכם או את מספר הטלפון שלכם לאחרונה, אנא ודאו עם מינהל החינוך שפרטיכם מעודכנים.

מה כדאי לדעת לקראת הוועדה?

חשוב מאוד להגיע לוועדה עם המסמכים שהעברתם, במקרה שתידרשו להציגם בדיון. בנוסף, תוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שאתם מוצאים לנכון.
דיוני הוועדה מתקיימים במשרדי המחלקה לחינוך מיוחד, ברחוב ניצנים 39 בעקבות הקורונה רוב הועדות מתקיימות בזום אלא אם ההורה בוחר להגיע פיסית לועדה.
עליכם להגיע מצוידים במסמכים הדרושים, בשעה אליה זומנתם ולהמתין למזכירת הוועדה.
בדיון צריכים להשתתף ההורים. ניתן גם להזמין את הילד או הילדה, על פי שיקול דעת ההורים וכן מוזמנים נוספים מטעמם. הורים גרושים צריכים להגיע יחד, או אחד מהם המצויד בייפוי כוח מההורה הנוסף (בשל הקורונה נציג משפחה אחד יכול להגיע לדיון).

איך בוחרים את המסגרת החינוכית?

בתום הדיון, תקבלו את החלטת הוועדה באשר לשירותי החינוך המיוחדים להם בנכם או בתכם זכאים.
על בסיס החלטה זו תוכלו לבחור את סוג המסגרת בעבורם, ובהתאם לכך ייקבע השיבוץ המיטבי שיענה על הצרכים שאובחנו ואופיינו.
אם ועדת הזכאות והאפיון תמצא, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום ילדכם או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרתם, תוזמנו לדיון נוסף בו תתאפשר הזדמנות להשמיע את עמדתכם. אם לאחר דיון זה עדיין תהיה אי הסכמה על סוג המסגרת, העניין יובא לדיון בפני מנהלת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה.
החלטות של ועדת זכאות ואפיון תקפות לשנת הלימודים העוקבת.

כיצד נקבע השיבוץ למסגרת?

תלמידים ותלמידות שנמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים והוריהם בחרו בכיתת חינוך מיוחד או בבית ספר כוללני, ישובצו על ידי ועדת שיבוץ במחלקה לחינוך מיוחד פרט.
תלמידים שוועדת הזכאות והאפיון קבעה להם זכאות למענה בכיתה רגילה במסגרת חינוכית רגילה, או שהוריהם בחרו בעבורם מסגרת חינוכית רגילה, ישובצו ע"י מחלקת חינוך מיוחד פרט במינהל החינוך.
תלמידים שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם והוריהם בוחרים בעבורם את סוג המסגרת, יודיעו על בחירתם לוועדה באמצעות טופס בחירת הורים, את הטופס תקבלו במעמד הדיון בוועדה, ועליכם למלא ולהעביר אותו, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הוועדה, באמצעות המסגרת החינוכית או למזכירות היחידה לחינוך מיוחד בדוא"ל או בפקס 04-6507791.
אם תבחרו לשנות את בחירתכם ממסגרת חינוך רגיל למסגרת חינוך מיוחד, או להיפך, השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי.
במקרה שהודעת ההורים על בחירתם לא התקבלה תוך 14 יום, הוועדה תקבע את סוג המסגרת החינוכית המתאימה, ותעניק זכות קדימה לשילוב תלמידים במסגרות חינוך רגילות.

איך מערערים על החלטה של ועדת זכאות ואפיון?

ועדת ההשגה פועלת מתוקף חוק חינוך מיוחד ומתקיימת במשרד החינוך החל משנת הלימודים תש"ף. בראש הוועדה עומד מנהל המחוז או נציגו.
הוועדה, שמחליפה את ועדת הערר, דנה בהשגות של הורים על החלטות של ועדת זכאות ואפיון בלבד.
אם אתם מבקשים להשיג על החלטה של ועדת זכאות ואפיון, בפני ועדת השגה, עליכם להגיש את בקשתכם למשרד החינוך ת.ד 530 נצרת עילית.

פרטי התקשרות

 • מנהלת מחלקת חינוך מיוחד פרט:

  רד מאירוב

  טלפון:

  04-6507789/90

  פקס:

  04-6507791

  קבלת קהל:

  ימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:00 בתאום מראש
  יום א' בין השעות 16:00-18:00

  כתובת:

  ניצנים 39, מגדל העמק