יסודי

​מה כדאי לדעת לפני תהליך הרישום?

 • איך אדע לאיזה ביה"ס לרשום את ילדי?
  השיבוץ לכיתה א' הוא לפי אזור הרישום בהתאם לכתובת המגורים.
 • האם אפשר לבחור ביה"ס?
  בעת הרישום במערכת אתם נדרשים להירשם לבית הספר אליו אתם שייכים, לפי כתובת המגורים. אם אתם מעוניינים לבקש שיבוץ לבית ספר אחר, עליכם לפנות בכתב לוועדת ערר עירונית (ורד בתהליך מקוון של פנייה לועדת הערר מול האוטומציה, יהיה מוכן וצריך לעדכן עד הרישום לשנה הקרובה) עד לתאריך 20/4/2021.

הורים ללא גישה לאינטרנט יכולים להגיש את הבקשה במינהל החינוך.
שימו לב!

 • בקשה שתאושר אינה מחייבת העברת אחים.
 • בקשות שיוגשו לאחר המועד יידונו בפגרת הקיץ.
 • הורים שירצו למשוך את בקשת ההעברה שהגישו, לאחר שנדונה, לא יוכלו להבטיח אתמקומם של בנם או בתם בבית הספר ממנו הועברו.
  העירייה לא תישא בהוצאות הנסיעה עקב העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום.
  העירייה משתדלת להיענות לבקשות ההעברה אך אינה יכולה להתחייב לכך.

הקריטריונים לשיבוץ

 1. עדיפות לאח ממשיך, הלומד היום בכיתות א'-ד' בביה"ס.
 2. איזון בין בתי הספר על פי תפוסתם וכמות הכיתות.
 3. שיקולים מערכתיים.

על תהליך הרישום

איך נרשמים לכיתה א'?

הרישום לכיתה א' ייעשה באמצעות מערכת​ הרישום והשיבוץ באינטרנט.
המערכת תהיה פתוחה לביצוע הרישום בתקופת הרישום בלבד, בתאריכים 14.01.2021 עד 23.02.2021.
הורים שאין להם גישה לאינטרנט, מוזמנים להגיע למוקדים הר"מ, כמו כן יינתן מענה טלפוני לשאלות במנהל החינוך - רח' ניצנים 39 במגדל העמק.
טלפון: 04-6507790 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:00 ובימי א' בין השעות 16:00-18:00.
להוסיף קישור למערכת הרישום והשיבוץ לביה"ס היסודיים מתוך האתר הקיים

האם צריך לצרף מסמכים כלשהם בעת הרישום?

על כלל הנרשמים להצטייד במסמכים הבאים:

 • תעודות הזהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח בו מופיעים פרטי הילד/ה.
 • תלוש חשבון ארנונה רשום על שמכם.

דגשים בתהליך הרישום

 • טעינת מסמכים - בסיום תהליך הרישום יש לטעון מסמכים המעידים על שינוי בכתובת המגורים, מסמכים רפואיים וכיו"ב.
 • בקשת העברה - נרשמים המעוניינים להגיש בקשת העברה לבית ספר שאינו בית הספר עפ"י אזור הרישום שלהם, יפתחו את האפשרות להגיש את הבקשה בתהליך הרישום עצמו.

איך אדע שההרשמה נקלטה?

בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: "הרישום הסתיים בהצלחה", ותישלח אליכם הודעת סמס ודוא"ל על השלמת התהליך. אם לא התקבלה הודעה כזו, אנא פנו למינהל חינוך כדי לוודא שהרישום נקלט.

פספסנו את תקופת הרישום, מה עושים?

תושבים שלא נרשמו בתקופת הרישום, ישלחו טופס בקשה לרישום באמצעות דואר אלקטרוני, לפי פרטי הקשר המופיעים מטה, בצירוף מסמכים נדרשים כמפורט בטבלה המופיעה מטה בדף זה.

מה קורה לאחר הרישום?

 • איך אדע לאיזה בית ספר שובץ ילדי?
  הודעות השיבוץ ישלחו להורים ע"י בתי הספר.

מה הקריטריונים לשיבוץ?

השיבוץ לבתי הספר הוא לפי אזור הרישום, בהתאם לכתובת המגורים. במקרים בהם מספר התלמידים הנרשמים יעלה על מספר התלמידים המקסימלי לאותו בית ספר, הרשות תשבץ את יתרת התלמידים בהתאם לשיקולים מערכתיים, בהתבסס על הקריטריונים המפורטים להלן:

 1. מועד ביצוע הרישום (בתקופת הרישום או לאחריה).
 2. בבתי הספר שבהם יש חטיבה צעירה, תינתן עדיפות לילדים העולים ממנה לכיתה א'.
 3. מרחק גיאוגרפי.
 4. אזורי רישום משותפים - היה ומספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית ספר, הרשות תהיה רשאית לווסת את עודף התלמידים, בהתאם לשיקול דעתה.

מי אחראי על השיבוץ לכיתות בתוך בתי הספר?

השיבוץ לכיתות בתוך בית הספר נעשה על ידי הצוות הניהולי והחינוכי של בית הספר. ניתן לפנות בנושא למזכירות בית הספר.

איך מגישים בקשת העברה לבית ספר אחר עבור תלמידים העולים לכיתה ב' ומעלה?

הורים המעוניינים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר לאחר כיתה א', מתבקשים למלא ולחתום על טופס "בקשת העברה של תלמיד" הנמצא במינהל החינוך.
יש לצרף מסמכים תומכים לבקשה:

 • תעודת הערכה או ציונים אחרונה וצילום תעודות הזהות של שני ההורים, כולל ספח.
 • למלא בקשה העברה תוך נימוק מפורט של הסיבה.
 • במקרים של מעברי דירה, יש לצרף חוזה שכירות ל-12 חודשים (עד 3 חודשים לפני תאריך כניסה), או הסכם מכר או חשבון ארנונה על שם ההורים.

שימו לב!
הוועדה תדון רק בבקשה שכל המסמכים הדרושים צורפו לה.

האם אפשר לבטל רישום לבית הספר?

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר או ארץ אחרת, או מעבר למסגרת חינוכית פרטית.
ניתן לשלוח את הבקשה למינהל החינוך באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי הפירוט בטבלה מטה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן.
שימו לב!
ללא הסדרת ביטול הרישום, לא ניתן לבצע רישום ביישוב אחר - והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך.
לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בבית ספר שבו שובץ ילדכם.

מידע כללי

 • רשימת ביה"ס יסודיים
 • מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים

מינהל חינוך – צרו קשר

טלפון: 04-6507790  בימים א'-ה' בין השעות 8:00-12:00 | יום א' בין השעות 16:00-18:00
פקס: 04-6507791
קבלת קהל: ימי א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 | יום א' בין השעות 16:00-18:00