חינוך

חזון

​​מערכת חינוך המצמיחה בוגרים בעלי תעודת בגרות איכותית, המשרתים שירות צבאי משמעותי, לומדים בפקולטות יוקרתיות ומשתלבים בתעשיית ההייטק ומשתקעים בעיר. מערכת חינוך המנחילה ערכים אוניברסאליים וערכים יהודים המבוססים על מורשת ישראל וזיקה לארץ.

תפיסה חינוכית

התפיסה החינוכית העירונית ש"כל תלמיד יכול וזכאי לקבל מענה לימודי ורגשי הולם". לפיה אנו רואים חשיבות רבה בקיום מסגרות תומכות למידה המתקיימות ברצף יום הלימודים. פיתוח תכניות חינוכיות, בחירת מגוון תכניות עירוניות המופעלות במערכות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות. התוכניות מיועדות לפיתוח והעשרה של נושאים: לימודיים, חברתיים, ערכיים ורגשיים מתוך מטרה לקדם את התפתחותם של כלל התלמידים בעיר. הת​פיסה החינוכית שלנו דוגלת בתוכניות המותאמות לאוכלוסיית תלמידים הטרוגנית המטפחת את כישוריהם והיכולות האישיות למיצוי עצמי של התלמידים.

האגף אחראי על כ-7,000 תלמידים הלומדים בארבעה בתי ספר יסודיים ממלכתיים, שני בתי ספר יסודיים חמ"ד ובית ספר לחינוך מיוחד, שלושה בתי ספר ממלכתיים דתיים, שתי חטיבות ביניים, תיכון מקיף אחד, 53 גנים, 5 גני חינוך מיוחד ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.
​ תקציב החינוך הגדול ביותר עומד על 54 מיליון שקלים. העירייה ממנת מתקציבה של כ-50% לעומת 25% שמחויבת להעמיד. הרשות מפעילה מגוון פרויקטים חינוכיים לטובת הציבור.

"החינוך בראש"​

מערכת החינוך עומדת בראש סדר העדיפויות של הרשות, הלכה למעשה! תקציב המופנה לחינוך הוא הגבוה ביותר ביחס לשאר התחומים וראש העיר מצליח לגייס תקציבים נוספים למגוון תוכניות כפי שנפרט בהמשך, כל זאת על מנת להבטיח את עתידם של ילדינו ואת עתיד מגדל העמק.
במסגרות החינוכיות מופעלות תכניות לימודיות ,טיפוליות וחברתיות בנוסף לתוכניות לאומיות כגון: "אופק חדש", "עוז לתמורה" תוכנית לאומית לתקשוב.