הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מכרז לאספקת דלק, התקנה ואחזקה של מערכות דלק לרכבי העירייה

מספר מכרז:19/19
תאריך פרסום:08/12/2019
תאריך אחרון להגשה:16/02/2020
קישור למכרז:לצפייה בפרטי המכרז
עלות מסמכי המכרז:500

​העירייה מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקת דלק, התקנה ואחזקה של מערכות דלק לרכבי העירייה.

תנאים להשתתפות במכרז

  • מציע אשר מפעיל תחנת דלק אחת לפחות בתחומי העיר מגדל העמק .
  • מציע אשר מפעיל לפחות 200 תחנות דלק בפריסה ארצית.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של 500  ₪ בימים א' עד ה' (כולל), בין השעות 08:00 – 12:00 במשרדי העירייה, במנהל הכנסות העירייה עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה.

את ההצעות את המסירה יש לבצע במסירה ידנית עד ליום 16.02.20 עד לשעה 13:00 הצעות אשר לא תגענה לתיבת המכרזים עד למועד והשעה הנ"ל מכל טעם שהוא, לא תתקבלנה.

לפרטים נוספים

​את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי 19.19  יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי מנכ"ל העירייה ברחוב שדרות אלדרוטי 14 קומה ב' לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל.