תאגידים

שם התאגידעיסוק מנכ"ל התאגידטלפוןדואלאתר התאגיד
"מי נעם"תאגיד מיםזאב שוורץ1-800-306-366אתר מי נעם
מתנ"סתרבות ופנאיאורית זאבי כהן04-6417000Service@mh.matnasim.co.il אתר המתנ"ס
שגיא 2000אזור תעשייהשלמה קציר054-7911040shlomok@migdal-haemeq.muni.il
החברה הכלכליתשלמה קציר054-7911040shlomok@migdal-haemeq.muni.il