תקציב ודוחות כספיים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

פרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטיים
תקציב העירייה לשנת 20192019תקציב העירייה לשנת 2019
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018 2019תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
תקציב העירייה לשנת 20182018תקציב העירייה לשנת 2018
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017 2018תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
דו"ח כספי מלא לשנת 20172018דו"ח כספי מלא לשנת 2017
תקציב העירייה לשנת 20172017תקציב העירייה לשנת 2017
דו"ח כספי מלא לשנת 20162017דו"ח כספי מלא לשנת 2016
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20162016תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
תקציב העירייה לשנת 20162016תקציב העירייה לשנת 2016
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20152015תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015
תקציב העירייה לשנת 20152015תקציב העירייה לשנת 2015
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20142014תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20132013תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20122012תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 20112011תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011