חברי מועצת העיר

​​​​​​​שם סיעה  כתובת דוא"ל  פלאפון
אליהו ברדה ליכוד elibm29@gmail.com 04-6507711
אלי בקסיס​ ליכוד baksiseli@walla.com 04-6507711/6
סרגיי אוקלנדר מגדל העמק ביתנו sokland@walla.com 04-6507711/7
אירנה קבקוב מגדל העמק ביתנו irena.kabakov@mailpoalim.co.il 054-7911224
יורי סוקולסקי מגדל העמק ביתנו yurusokol@gmail.com 054-3200485
איליה חייט מגדל העמק ביתנו ilyahayat26@gmail.com  054-6981919
יקי בן חיים כולנו הירוקים yakibh@gmail.com 054-7788997
יהושע כ"ץ כולנו הירוקים shukitz@gmail.com 054-3366275
חן שאול "הבית" Henshaul.adv@gmail.com 04-6404140
נחום אסולין ש"ס oraha@migdal-haemeq.muni.il 04-6507765
יוסי מנחם ש"ס yosefmenahem@gmail.com 054-7911160
ברוך אביסרור ש"ס 770avisrur@gmail.com 054-2447701
יוסי רואש ש"ס  yosiroash@gmail.com 052-6648888
אלגריה בן קסוס "תנופה" alegriabk38@gmail.com 054-2033060
דורון אלחרר "למען אחיי"  Doronel111@walla.com 054-4596543​​

 

פרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטייםמסנן
הקוד האתי
הסכמים קואליציוניים לשנת 2019
העדר הסכמים קואלציוניים לשנת 2014
נוהל לבדיקה ומניעה ניגוד עניינים