מבנה ארגוני

מבנה ארגוני​​​​

ראש העיר אלי ברדה
סגן ומ"מ ראש העיר - סרגי אוקלנדר
סגן ראש העיר - נחום אסולין
סגן ראש העיר - ​​​אלי בקסיס
משנה לראש העיר - דורון אלחרר
מנכ"ל העירייה - שלום זוזוט

אגף החינוך

 • גני ילדים
 • פרט
 • שפ"י

אגף הרווחה
אגף ההנדסה

 • ​ועדה לתכנון ובניה

אגף פיקוח
אגף קליטה
אגף גזברות

 • ​מחלקת הכנסות

אגף שפ"ע

 • גינון
 • טכנית
 • תברואה
 • ​אשפה​​​
משאבי אנוש
אגף דוברות
אגף תקשוב
רכש ואירועים​​
אגף שירות ופניות הציבור
 • מוקד עירוני
 • פניות ציבור

מספר בכירים ברשות בחלוקה מגדרית

עובדי הרשות (בכירים) ​לפי חלוקה מגדרית

נכון לשנת 2020​