הממונה על טיפול בתלונות הציבור

​​​​​טיפול הממונה על טיפול בתלונות הציבור מתמקד בניסיון לברר את תלונתו של התושב היחיד, כנגד פעולה או מחדל של גורם עירוני וההשלכות שיש לכך על אותו תושב יחיד - המלין.

מהי תלונה?

תלונה היא פנייה המוגשת בכתב לממונה על טיפול בתלונות הציבור, לאחר שהמתלונן פנה בעבר במישרין לגוף העירוני, המופקד על הנושא ולדעתו לא נענה כראוי.
הממונה על הטיפול בתלונות הציבור יבדוק תלונה על פעולות הרשות המקומית, על עובדיה וכן על גוף עירוני מבוקר.

כיצד פונים למורשה לטיפול בתלונות?

את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לכתובת: טליה רוזין - הממונה על טיפול בתלונות הציבור, רח' דרך העמק 23 מגדל העמק
בפקס: 04-6507779.
זימון תור בלשכת הממונה על טיפול בתלונות הציבור - קבלת קהל בלשכת הממונה לטיפול בתלונות הינה באמצעות זימון תור מראש.
ניתן לזמן תור בטלפון: 04-6507778.

שימו לב!
הגשת תלונה אפשרית רק לאחר פנייה לגורם העירוני המתאים.

קישור לחוק הרשויות המקומיות (הממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008​​​

פרטי התקשרות

​​

פרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטיים