חוק חופש המידע

​​​​​​​​​​מה אומר החוק?

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע בעל אופי ציבורי מרשות ציבורית, הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית.

למידע נוסף על הוראות החוק לחץ כאן

על איזה מידע מדובר?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית - כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב- ידע הקיים פיזית ברשות הציבורית, כגון: מסמכים ונתונים סטטיסטיים ספציפיים.

שימו לב!
לא ניתן לבקש מידע שיש בו פגיעה בפרטיות לפי חוק הגנת הפרטיות או בחוקים אחרים.

תהליך בקשת מידע

 1. הגשת בקשה - בקשות לקבלת מידע יש להפנות בכתב לממונה בצירוף קבלה על תשלום אגרה (הסכום מתעדכן מעת לעת) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצוין בטופס ובתקנות.
 2. תשלום אגרה - את האגרה ניתן לשלם במנהל הכנסות, בשעות קבלת הקהל המפורטות מטה.
  למידע נוסף על תשלום האגרה לחץ כאן!​
  שימו לב!
  מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד ארבע שעות.
 3. קבלת תשובה - הממונה על חופש המידע יבחן את הבקשה בשיתוף יחידות העירייה ויעדכן את מבקש הבקשה בדבר הבקשה.

  שימו לב!
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי העירייה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • מבקש הבקשה מתחייב לשאת באגרת בקשה לקבלת מידע ובאגרת טיפול והפקה. אם עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, המבקש יידרש לתת הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.

​לצפייה בדו"ח חוק חופש המידע תשנ"ח ​- 1998​, נוסח מלא ומעודכן, לחץ כאן​​

מאגרי מידע​

​​​שם המאגר
​פירוט
מנהל המאגר​
​​גביה
​ארנונה, שילוט ומרשם אוכלוסין
​מאיר לחיאני​
​רכש
​מאגר ספקים
​פיני כהן
​משאבי אנוש ושכר
​משכורות עובדים, פרטי עובדים וגמלאים
​רוזה טרכטמן
​חינוך וגני ילדים
​רישום ושיבוץ תלמידים וילדים
​​חגית דר ושוש ביטון
​פיקוח עירוני
​דו"חות חנייה
​בוריס נמירובסקי​
​רישוי עסקים
​מעקב אחר רישיונות עסק
​שרון בן חנן
​ורטינר עירוני
​ניהול פרטי מחזיקי כלבים מחוסנים
​ד"ר ליאת חדד

פרטי התקשרות

 • ממונה חופש המידע:

  שלום זוזוט

  טלפון:

  04-6507730

  פקס:

  04-6507733

  קבלת קהל:

  בתיאום מראש

  כתובת:

  שדרות צבי אלדרוטי 14, מגדל העמק

​​

פרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטיים