פרוטוקולים ועדת השלושה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךנושא ההחלטהקישור להחלטה
07/03/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח2021החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
08/06/2020
התקשרות עם יועץ נגישותהתקשרות עם יועץ נגישות2020התקשרות עם יועץ נגישות
31/12/2019
החלטת על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוחהחלטת על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח2019החלטת על התקשורת לשירותי ניהול ופיקוח
31/12/2019
הודעת רשות מזמינה על בחירת הקבלןהודעת רשות מזמינה על בחירת הקבלן2019הודעת רשות מזמינה על בחירת הקבלן
12/11/2019
החלטת ועדת השלושה מיום 10/11/2019 בנושא ליסינג תפעוליהחלטת ועדת השלושה מיום 10/11/2019 בנושא ליסינג תפעולי2019החלטת ועדת השלושה מיום 10/11/2019 בנושא ליסינג תפעולי
14/08/2018
ליסינג תפעולי לכל רכב ליסינג תפעולי לכל רכב2018ליסינג תפעולי לכל רכב

​​