ועדות העירייה


ועדהיו"רפרוטוקולים והחלטותחברי ועדהכפתור לפרטים נוספים
יורי סוקולסקילחץ כאן
 • סרגיי אוקלנדר
 • מריאן ברוק
 • בוריס נמירובסקי
 • ודים וולוקובסקי
 • פרח בשארה
 • יהושוע כ״ץ
 • מוטי אבקסיס
 • אביב בראמי
פתח מידע נוסף
חברי ועדה
 • סרגיי אוקלנדר
 • מריאן ברוק
 • בוריס נמירובסקי
 • ודים וולוקובסקי
 • פרח בשארה
 • יהושוע כ״ץ
 • מוטי אבקסיס
 • אביב בראמי
פרוטוקול וועדת המכרזים מיום 31.12.2020פתח מידע נוסף
אלי בקסיסלחץ כאן
 • דבורה יפרח, מזכירת הועדה
 • סרגיי אוקלנדר
 • אליה חייט
 • יוסי רואש
 • דורון אלחרר
 • חן שאול
פתח מידע נוסף
חברי ועדה
 • דבורה יפרח, מזכירת הועדה
 • סרגיי אוקלנדר
 • אליה חייט
 • יוסי רואש
 • דורון אלחרר
 • חן שאול
אירנה קבקובלחץ כאן
 • עינת סלמן, מזכירת הועדה
 • אלי בקסיס
 • יוסי מנחם
 • דורון אלחרר
 • חן שאול
 • אלגריה בן קסוס
 • שוקי כץ
פתח מידע נוסף
חברי ועדה
 • עינת סלמן, מזכירת הועדה
 • אלי בקסיס
 • יוסי מנחם
 • דורון אלחרר
 • חן שאול
 • אלגריה בן קסוס
 • שוקי כץ
שלום זוזוטלחץ כאן
 • עינת סלמן, מזכירת הועדה
 • לימור מגן, יועצת משפטית
 • מנחם עוז, גזבר העירייה
פתח מידע נוסף
חברי ועדה
 • עינת סלמן, מזכירת הועדה
 • לימור מגן, יועצת משפטית
 • מנחם עוז, גזבר העירייה
דורון אלחררלחץ כאן
 • אירנה קבקוב, חברת ועדה
 • ברוך אביסרור, חבר ועדה
 • יקי בן חיים, חבר ועדה
פתח מידע נוסף
חברי ועדה
 • אירנה קבקוב, חברת ועדה
 • ברוך אביסרור, חבר ועדה
 • יקי בן חיים, חבר ועדה
לחץ כאןפתח מידע נוסף
לחץ כאןפתח מידע נוסף