פרוטוקולי ועדות העירייה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהסוג מסמךתאריךפרוטוקול
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
13/04/2021
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 13.04.2021ועדת מכרזים2021
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
14/02/2021
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 14.02.2021ועדת מכרזים2021
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
09/02/2021
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 09.02.2021ועדת מכרזים2021
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
11/01/2021
החלטה ועדת המכרזים מתאריך 11.1.2021ועדת מכרזים2021
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
31/12/2020
פרוטוקול ועדת המכרזים מתאריך 31.12.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
31/12/2020
החלטה ועדת המכרזים מתאריך 31.12.2020ועדת מכרזים2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
16/12/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 16.12.2020ועדת תחבורה2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
03/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 03.12.2020ועדת כספים2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
16/11/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 16.11.2020ועדת תחבורה2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
11/08/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 11.8.2020ועדת תחבורה2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
21/07/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 21.7.2020ועדת תחבורה2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
16/07/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 16.07.2020ועדת כספים2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
14/06/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 14.6.2020ועדת תחבורה2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
04/06/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 04.06.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
04/06/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 04.06.2020ועדת מכרזים2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
03/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 3.06.2020ועדת כספים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
27/05/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 27.05.2020ועדת מכרזים2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
14/05/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 14.5.2020ועדת תחבורה2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
13/05/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 13.05.2020ועדת מכרזים2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
10/05/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 10.5.2020ועדת תחבורה2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
07/05/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 07.05.2020ועדת מכרזים2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
06/05/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 6.05.2020ועדת כספים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
24/04/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 24.03.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
22/04/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 22.04.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
07/04/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 07.04.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
05/04/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 05.04.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
05/04/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 05.04.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
24/03/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 24.03.2020ועדת מכרזים2020
ועדת תמיכותפרוטוקולים
22/03/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 22.3.2020ועדת תמיכות2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
15/03/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 15.03.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
08/03/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 08.03.2020ועדת מכרזים2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
08/03/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 8.03.2020ועדת כספים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
27/02/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 27.02.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
27/02/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 27.02.2020ועדת מכרזים2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
23/02/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 23.02.2020ועדת כספים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
17/02/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 17.02.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
11/02/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 11.02.2020ועדת מכרזים2020
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
02/02/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 02.02.2020ועדת מכרזים2020
ועדת תמיכותפרוטוקולים
29/01/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 29.1.20ועדת תמיכות2020
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
20/01/2020
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 20.01.2020ועדת מכרזים2020
ועדת כספיםפרוטוקולים
19/01/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 19.01.2020ועדת כספים2020
ועדת תמיכותפרוטוקולים
08/01/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 8.1.20 חינוך שאינו רשמיועדת תמיכות2020
ועדת תמיכותפרוטוקולים
08/01/2020
פרוטוקול ועדת תמיכות 8.1.20ועדת תמיכות2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
07/01/2020
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 7.1.2020ועדת תחבורה2020
ועדת תחבורהפרוטוקולים
28/11/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 28.11.2019ועדת תחבורה2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
26/11/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 26.11.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
26/11/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 26.11.2019ועדת מכרזים2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
24/09/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 24.9.2019ועדת תחבורה2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
04/09/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 4.9.2019ועדת תחבורה2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
03/09/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 03.09.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
19/08/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 19.08.2019 החלטהועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
06/08/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 06.08.2019ועדת מכרזים2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
23/07/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 23.7.2019ועדת תחבורה2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
04/07/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 4.7.2019ועדת תחבורה2019
ועדת כספיםפרוטוקולים
13/06/2019
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 13.06.2019ועדת כספים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
13/06/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 13.06.2019 - החלטותועדת מכרזים2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
11/06/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 11.6.2019ועדת תחבורה2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
06/06/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 06.06.2019ועדת מכרזים2019
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
05/05/2019
פרוטוקול החלטות 2019002ועדה לתכנון ובניה - משנה2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
30/04/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 30.4.2019ועדת תחבורה2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
29/04/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 29.04.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
29/04/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 29.04.2019 החלטהועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
17/04/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 17.04.2019ועדת מכרזים2019
ועדת כספיםפרוטוקולים
07/04/2019
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 07.04.2019ועדת כספים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
07/04/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 07.04.2019 - החלטהועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
07/04/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 07.04.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
31/03/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 31.03.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
31/03/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 31.03.2019ועדת מכרזים2019
ועדת תמיכותפרוטוקולים
20/03/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 20/3/2019 – עמותות החינוך המוכר שאינו רשמיועדת תמיכות2019
ועדת תמיכותפרוטוקולים
20/03/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2019 מתאריך 20.3.19ועדת תמיכות2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
20/03/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 20.03.2019ועדת מכרזים2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
25/02/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 25.2.2019ועדת תחבורה2019
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
24/02/2019
פרוטוקול החלטות ועדה משנה 2019001 ועדה לתכנון ובניה - משנה2019
ועדת כספיםפרוטוקולים
24/02/2019
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 24.02.2019ועדת כספים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
12/02/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 12.02.2019 - החלטהועדת מכרזים2019
ועדת תחבורהפרוטוקולים
12/02/2019
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 12.2.2019ועדת תחבורה2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
11/02/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 11.02.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
03/02/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 03.02.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
03/02/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 03.02.2019ועדת מכרזים2019
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
30/01/2019
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מתאריך 30.1.2019ועדה לתכנון ובניה - רישוי2019
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
28/01/2019
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מתאריך 13.1.2019ועדה לתכנון ובניה - רישוי2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
23/01/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 23.01.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
23/01/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 23.01.2019ועדת מכרזים2019
ועדת מכרזיםהחלטות ועדה
17/01/2019
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 17.01.2019 - החלטותועדת מכרזים2019
ועדת תמיכותפרוטוקולים
09/01/2019
פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2019 מתאריך 9.1.19ועדת תמיכות2019
ועדת איכות סביבהפרוטוקולים
31/12/2018
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2018ועדת איכות סביבה2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
18/11/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 18.11.2018ועדת כספים2018
ועדת תחבורהפרוטוקולים
08/10/2018
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 8.10.2018ועדת תחבורה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
12/09/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 12.9.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
05/09/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 5.9.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
05/09/2018
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 5.09.2018ועדת מכרזים2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
03/09/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 3.09.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
26/08/2018
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 26.08.2018ועדת מכרזים2018
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
18/08/2018
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 18.07.2018ועדת מכרזים2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
13/08/2018
פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 13.8.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
08/08/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 8.8.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדת תחבורהפרוטוקולים
07/08/2018
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 7.8.2018ועדת תחבורה2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
05/08/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 05.08.18ועדת כספים2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
02/08/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 02.08.2018ועדת כספים2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
01/08/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 1.08.2018 ישיבה מס' 1ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
01/08/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 1.08.2018 ישיבה מס' 2ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
16/07/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 16.07.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
08/07/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 08.07.18ועדת כספים2018
ועדת תחבורהפרוטוקולים
08/07/2018
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 8.7.2018ועדת תחבורה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
04/07/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 4.7.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
25/06/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 25.6.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
18/06/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 18.6.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
17/06/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 17.06.2018ועדת כספים2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
24/05/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 24.05.2018 ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
24/05/2018
פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 24.5.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
17/05/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 17.5.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
09/05/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 9.5.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדת תחבורהפרוטוקולים
08/05/2018
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 8.5.2018ועדת תחבורה2018
ועדת תמיכותפרוטוקולים
06/05/2018
פרוטוקול ועדת תמיכות 2018ועדת תמיכות2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
06/05/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 6.05.2018ועדת כספים2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
24/04/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 25.4.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
23/04/2018
פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 23.4.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
10/04/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 10.04.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
28/03/2018
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 29.03.2018ועדת מכרזים2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/03/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 26.3.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/03/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 26.03.2018 חלק 2ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/03/2018
פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 26.3.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדת תחבורהפרוטוקולים
13/03/2018
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 13.3.2018ועדת תחבורה2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
11/03/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 11.03.2018ועדת כספים2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
07/03/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך 7.03.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/02/2018
פרוטוקול ישיבת ועדה משנה לתכנון ולבנייה מתאריך26.02.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/02/2018
פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבנייה מתאריך 26.2.2018ועדה לתכנון ובניה - משנה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
21/02/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך21.2.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
21/02/2018
פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מתאריך21.2.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
11/02/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 11.02.18ועדת כספים2018
ועדת תחבורהפרוטוקולים
06/02/2018
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 6.2.2018ועדת תחבורה2018
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
24/01/2018
פרוטוקול ישיבת רישות רישוי מתאריך 24.01.2018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2018
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
14/01/2018
פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 14.01.2018ועדת מכרזים2018
ועדת כספיםפרוטוקולים
07/01/2018
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 07.01.2018ועדת כספים2018
ועדת איכות סביבהפרוטוקולים
31/12/2017
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2017ועדת איכות סביבה2017
ועדת תחבורהפרוטוקולים
14/12/2017
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 14.12.2017ועדת תחבורה2017
ועדת תחבורהפרוטוקולים
23/10/2017
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 23.10.2017ועדת תחבורה2017
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
22/08/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2017003ועדה לתכנון ובניה - רישוי2017
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
18/07/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2017004ועדה לתכנון ובניה - משנה2017
ועדת תחבורהפרוטוקולים
04/07/2017
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 4.7.2017ועדת תחבורה2017
ועדת כספיםפרוטוקולים
18/06/2017
פרוטוקול ועדת כספים מיום 18.6.17ועדת כספים2017
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
16/05/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2017003ועדה לתכנון ובניה - משנה2017
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
05/04/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2017005ועדה לתכנון ובניה - רישוי2017
ועדת תחבורהפרוטוקולים
27/03/2017
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 27.3.2017ועדת תחבורה2017
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
21/03/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2017002ועדה לתכנון ובניה - משנה2017
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/03/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2017004ועדה לתכנון ובניה - רישוי2017
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
28/02/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2017001ועדה לתכנון ובניה - משנה2017
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
31/01/2017
פרוטוקולי ועדת מכרזים לשנת 2017ועדת מכרזים2017
ועדת כספיםפרוטוקולים
22/01/2017
פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.01.2017ועדת כספים2017
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
17/01/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2017001ועדה לתכנון ובניה - רישוי2017
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
09/01/2017
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2016014ועדה לתכנון ובניה - משנה2017
ועדת תחבורהפרוטוקולים
07/01/2017
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 7.11.2017ועדת תחבורה2017
ועדת תמיכותפרוטוקולים
01/01/2017
פרוטוקולי ועדת תמיכות לשנת 2017ועדת תמיכות2017
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
31/12/2016
פרוטוקולי ועדת מכרזים לשנת 2016ועדת מכרזים2016
ועדת איכות סביבהפרוטוקולים
31/12/2016
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2016ועדת איכות סביבה2016
ועדת כספיםפרוטוקולים
13/12/2016
פרוטוקול ועדת כספים מיום 13.12.16ועדת כספים2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
04/12/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 4.12.2016ועדת תחבורה2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
07/11/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 7.11.2016ועדת תחבורה2016
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
21/09/2016
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום מתאריך 21.9.2016ועדה לתכנון ובניה - משנה2016
ועדת כספיםפרוטוקולים
14/09/2016
פרוטוקול ועדת כספים מיום 14.09.2016ועדת כספים2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
11/09/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 11.9.2016ועדת תחבורה2016
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
04/09/2016
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום מתאריך 4.9.2016ועדה לתכנון ובניה - משנה2016
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
17/07/2016
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 17.7.2016ועדה לתכנון ובניה - משנה2016
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
21/06/2016
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 21.6.2016ועדה לתכנון ובניה - משנה2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
19/06/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 19.6.2016ועדת תחבורה2016
ועדת כספיםפרוטוקולים
15/06/2016
פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.06.2016ועדת כספים2016
ועדת כספיםפרוטוקולים
29/05/2016
פרוטוקול ועדת כספים מיום 29.05.2016ועדת כספים2016
ועדת כספיםפרוטוקולים
17/04/2016
פרוטוקול ועדת כספים מיום 17.4.2016ועדת כספים2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
27/03/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 27.3.2016ועדת תחבורה2016
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
20/03/2016
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 20.3.2016ועדה לתכנון ובניה - משנה2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
22/02/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 22.2.2016ועדת תחבורה2016
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
16/02/2016
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום מתאריך 16.2.2016ועדה לתכנון ובניה - משנה2016
ועדת כספיםפרוטוקולים
07/02/2016
פרוטוקול ועדת כספים מיום 7.2.2016ועדת כספים2016
ועדת תחבורהפרוטוקולים
10/01/2016
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 10.1.2016ועדת תחבורה2016
ועדת תמיכותפרוטוקולים
01/01/2016
פרוטוקולי ועדת תמיכות לשנת 2016ועדת תמיכות2016
ועדת מכרזיםפרוטוקולים
31/12/2015
פרוטוקולי ועדת מכרזים לשנת 2015ועדת מכרזים2015
ועדת איכות סביבהפרוטוקולים
31/12/2015
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2015ועדת איכות סביבה2015
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
28/12/2015
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 28.12.2015ועדה לתכנון ובניה - משנה2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
27/12/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 27.12.15ועדת כספים2015
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
17/11/2015
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 17.11.2015ועדה לתכנון ובניה - משנה2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
08/11/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 8.11.2015ועדת כספים2015
ועדת תחבורהפרוטוקולים
14/10/2015
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 14.10.2015ועדת תחבורה2015
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
08/09/2015
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 8.9.2015ועדה לתכנון ובניה - משנה2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
06/09/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 6.9.15ועדת כספים2015
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
17/08/2015
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 17.8.2015ועדה לתכנון ובניה - משנה2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
17/06/2015
פרוטוקל ועדת כספים מיום 17.6.15ועדת כספים2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
20/05/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 20.05.15ועדת כספים2015
ועדת תחבורהפרוטוקולים
17/05/2015
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 17.5.2015ועדת תחבורה2015
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
21/04/2015
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2015010ועדה לתכנון ובניה - רישוי2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
19/04/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 19.4.2015ועדת כספים2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
22/03/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.3.15ועדת כספים2015
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
25/02/2015
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 25.2.2015ועדה לתכנון ובניה - משנה2015
ועדת כספיםפרוטוקולים
22/02/2015
פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.2.2015ועדת כספים2015
ועדת תמיכותפרוטוקולים
01/01/2015
פרוטוקולי ועדת תמיכות לשנת 2015ועדת תמיכות2015
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
24/12/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 24.12.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדת כספיםפרוטוקולים
15/12/2014
פרוטוקול ועדת כספים מיום 15.12.2014ועדת כספים2014
ועדת תחבורהפרוטוקולים
09/12/2014
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 9.12.2014ועדת תחבורה2014
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
05/11/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2014026ועדה לתכנון ובניה - רישוי2014
ועדת כספיםפרוטוקולים
02/11/2014
פרוטוקול ועדת כספים מיום 2.11.2014ועדת כספים2014
ועדת כספיםפרוטוקולים
19/10/2014
פרוטוקול ועדת כספים מיום 19.10.2014ועדת כספים2014
ועדת תחבורהפרוטוקולים
29/09/2014
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 29.9.2014ועדת תחבורה2014
ועדת כספיםפרוטוקולים
07/09/2014
פרוטוקל ועדת כספים מיום 7.9.2014ועדת כספים2014
ועדת תחבורהפרוטוקולים
17/06/2014
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 17.6.2014ועדת תחבורה2014
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
01/06/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 1.6.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
08/05/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 8.5.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
08/04/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 8.4.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
19/03/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 19.3.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדת תחבורהפרוטוקולים
12/03/2014
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 12.3.2014ועדת תחבורה2014
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
11/02/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 11.2.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
07/01/2014
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 7.1.2014ועדה לתכנון ובניה - משנה2014
ועדת כספיםפרוטוקולים
22/12/2013
פרוטוקול ועדת כספים מיום 22.12.2013ועדת כספים2013
ועדת תחבורהפרוטוקולים
11/12/2013
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 11.12.2013ועדת תחבורה2013
ועדת כספיםפרוטוקולים
01/12/2013
פרוטוקול ועדת כספים מיום 1.12.2013ועדת כספים2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/11/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 20.11.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
30/10/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 30.10.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
27/10/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 27.10.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
16/10/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 16.10.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
08/10/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 8.10.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
02/10/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 2.10.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
16/09/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 16.09.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
15/09/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 15.9.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
11/09/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 11.09.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדת תחבורהפרוטוקולים
10/09/2013
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 10.9.2013ועדת תחבורה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
03/09/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 03.09.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
27/08/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 27.8.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
14/08/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 14.08.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
30/07/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 30.07.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
24/07/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 24.07.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
23/07/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 23.7.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
10/07/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 10.07.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדת תחבורהפרוטוקולים
07/07/2013
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 7.7.2013ועדת תחבורה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
26/06/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 26.06.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
25/06/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 25.6.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
19/06/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 19.06.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
16/06/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 16.06.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
22/05/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 22.05.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
22/05/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 22.5.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
08/05/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 08.05.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
01/05/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 1.5.2013ועדה לתכנון ובניה - משנה2013
ועדת תחבורהפרוטוקולים
10/04/2013
פרוטוקול ועדת תחבורה מתאריך 10.4.2013ועדת תחבורה2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
09/04/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 9.04.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/03/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 20.03.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
06/03/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 6.03.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/02/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 20.02.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
12/02/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 12.02.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
03/02/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 3.02.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
16/01/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 16.01.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
07/01/2013
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מיום 7.01.2013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2013
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
03/01/2012
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מיום 3.1.2012ועדה לתכנון ובניה - משנה2012
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
26/11/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011016ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
15/11/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2011008ועדה לתכנון ובניה - משנה2011
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
25/09/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2011007ועדה לתכנון ובניה - משנה2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/09/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011020ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/09/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011022ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
06/09/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2011006ועדה לתכנון ובניה - משנה2011
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
16/08/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2011005ועדה לתכנון ובניה - משנה2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
02/08/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011019ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/07/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011018ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
13/07/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011017ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/06/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
14/06/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011015ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
14/06/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2011004ועדה לתכנון ובניה - משנה2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
24/05/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011012ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
17/05/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011011ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
17/05/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2011003ועדה לתכנון ובניה - משנה2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
11/04/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011010ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
03/04/2011
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2011009ועדה לתכנון ובניה - רישוי2011
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
25/10/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010014ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
05/10/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010012ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
13/09/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2010006ועדה לתכנון ובניה - משנה2010
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/08/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2010005ועדה לתכנון ובניה - משנה2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
18/08/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010011ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
06/07/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010010ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
23/06/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010009ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
22/06/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2010004ועדה לתכנון ובניה - משנה2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
26/05/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010008ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
10/05/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010007ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
09/05/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010006ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
26/04/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010005ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
25/04/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010004ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
22/04/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2010003ועדה לתכנון ובניה - משנה2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
15/03/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010003ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
02/03/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2010002ועדה לתכנון ובניה - משנה2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
25/02/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010002ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
26/01/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2010001ועדה לתכנון ובניה - רישוי2010
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
26/01/2010
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2010001ועדה לתכנון ובניה - משנה2010
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
02/12/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 200901ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
10/11/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2009007ועדה לתכנון ובניה - משנה2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
28/10/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009013ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
17/08/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2009006ועדה לתכנון ובניה - משנה2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
29/07/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009010ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
24/06/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009008ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
18/06/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009009ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
02/06/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2009005ועדה לתכנון ובניה - משנה2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
20/05/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009007ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
05/05/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2009004ועדה לתכנון ובניה - משנה2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
22/04/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009006ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
17/02/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009004ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009
ועדה לתכנון ובניה - משנהפרוטוקולים
17/02/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - משנה מספר 2009002ועדה לתכנון ובניה - משנה2009
ועדה לתכנון ובניה - רישויפרוטוקולים
03/02/2009
פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה - רשות רישוי מספר 2009003ועדה לתכנון ובניה - רישוי2009