חופש מידע

ממונה על חופש המידע

מנכ"ל העירייה: שלום זוזוט

מזכירת מנכ"ל: טליה צוויג
טלפון: 04-6507730
פקס: 04-6507733
דואר אלקטרוני: shalomzu@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: יום א' בין השעות 16:00-19:00
  
עיריית מגדל העמק פועלת בשקיפות עירונית בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999.
תכליתו של החוק להנהיג בישראל  את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות העירונית.

לצפייה בנוסח החוק 'חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998' לחץ כאן

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: מבנה ארגוני, חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד...