אישור לטאבו

​​מהי תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) ומדוע צריך אותה?

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות (נוסח חדש), העברת זכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין המעידה על סילוק כל החובות (ארנונה, מים, ביוב, היטל השבחה, תשלומי חינוך, אגרות והיטלי פיתוח וכו') של בעל הזכויות בנכס ביחס לנכס. אישור זה מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

תהליך הטיפול בבקשה

 1. בדיקת חובות לנכס במינהל הכנסות - במידה וקיימים חובות על הנכס, על הפונה להסדירם במזומן או בכרטיס אשראי בלבד.
 2. תשלום אגרת תעודת היעדר חובות - האגרה בסך 65 ש"ח, ניתן לשלם במינהל הכנסות בלבד. עלות הארכת אישור לטאבו באותה שנת כספים עומד על 20 ש"ח.​
 3. קבלת האישור - משך הטיפול עד 10 ימים, מיום קבלת כל האישורים הנדרשים. המבקש יקבל הודעה טלפונית כי האישור התקבל והאישור יימסר לו במינהל הכנסות.
 4. הארכת תוקף לאישור הזכויות - לצורך הארכת תוקף יש לפנות למינהל הכנסות תוך צירוף האישור הקיים והבקשה ותבחן מחדש.

מסמכים נדרשים (לפי סוג העסקה)

 • צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה - הקונה ושל בעל הזכויות בנכס - המוכר.
 • חוזה חכירה על הקרקע - בעסקת חכירה/הארכת חכירה.
 • העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה - בעסקת מכר.
 • צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו).
 • תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו"ד - בעסקת העברה ללא תמורה.
 • צו קיום צוואה או צו ירושה - בעת העברה בירושה.
 • בעת גירושין העתק הסכם והעתק מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין.
 • במקרה של מיחזור משכנתא - יש להציג שטר משכנתא.

פרטי התקשרות

 • טלפון:

  04-6507705

  פקס:

  04-6507722

  קבלת קהל:

  ימים א' ו-ג' בין השעות 08:15-12:00 ו-16:00-18:00
  ימים ב', ד' ו-ה' בין השעות 08:15-12:30

  שעות מענה הטלפוני  במחלקה:
  ימים א', ג' בין השעות 12:00-14:00 ו-18:00-18:30
  ימים ב', ד' בין השעות 12:30-15:30
  יום ה' בין השעות 12:30-15:00

  כתובת:

  האלה 4, מגדל העמק

​​