חילופי מחזיקים

מהו תהליך שינוי מחזיקים? ומי נחשב מחזיק בנכס?

שינוי שם המחזיק בספרי העירייה לצורך חיובו במיסי ארנונה. על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום ארנונה לעירייה. המחזיק בנכס הינו אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

מתי עליך להודיע לעירייה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?

חובת הדיווח חלה בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס.
שימו לב!

 • עפ"י סעיף 325 לפקודת העיריות - כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב ובמועד על השינוי, יהיה בעל הנכס הרשום בספרי העירייה חייב בשיעורי הארנונה.
 • ​השינויים בספרי העירייה אינם מבוצעים רטרואקטיבית, אלא רק במועד הדיווח.

הגשת בקשה

להגשת בקשה לחץ כאן​

מסמכים נדרשים

מקרהמסמכים נדרשים
שינוי בעלות (עסקת מכירה)

 
 • העתק הסכם מכר חתום ע"י שני הצדדים או אסמכתא משפטית אחרת על העברת בעלות (הצהרה על העברה ללא תמורה, צו ירושה, פסק דין וכד').
 • יש לציין מספרי טלפון של שני הצדדים.
כניסה לנכס (עסקת שכירות)
 • משכיר או שוכר נכס לתקופה של לפחות 12 חודשים - העתק חוזה שכירות החתום הן ע"י בעל הנכס כפי שרשום בספרי העיריה והן ע"י השוכרים.
 • אם המחזיק הינו תאגיד – יש לצרף תדפיס מרשם החברות או רשם עמותות, אישור ניהול ספרים תקין ואישור עו"ד/רו"ח כי החותם בשם התאגיד מוסמך לחייבו.
 • יש לציין מספרי טלפון של שני הצדדים.
שינוי מחזיק (עסקת שכירות)/יציאה מהנכס

 
 • על השוכר להודיע בכתב על עזיבת הנכס ולשלם את כל תשלומי הארנונה וכל תשלום חוב עירוני הרובץ על הנכס עד למועד מסירת ההודעה.
 • ממועד קבלת ההודעה בעירייה ואילך ייגרע שמו של המחזיק והשוכר שחדל מלהחזיק בנכס ולא יחויב עוד בתשלומי הארנונה החלים על הנכס.

פרטי התקשרות

 • טלפון:

  04-6507705

  פקס:

  04-6507722

  קבלת קהל:

  ימים א' ו-ג' בין השעות 08:15-12:00 ו-16:00-18:00
  ימים ב', ד' ו-ה' בין השעות 08:15-12:30

  שעות מענה הטלפוני  במחלקה:
  ימים א', ג' בין השעות 12:00-14:00 ו-18:00-18:30
  ימים ב', ד' בין השעות 12:30-15:30
  יום ה' בין השעות 12:30-15:00

  כתובת:

  האלה 4, מגדל העמק

​​