אפשרות תשלום

​​​קיימות שתי אפשרויות לתשלום הארנונה:

 • תשלום אחד מראש - תשלום מראש בעבור כל השנה, לא יאוחר מ-15 לפברואר של אותה שנה. הבוחרים באפשרות זו ימנעו מתשלום הפרשי הצמדה.
 • תשלום תקופתי - שישה תשלומים דו חודשיים צמודים למדד. יש לשלם כל תשלום דו חודשי עד ה-07 לחודש בכל חודש אי זוגי.
  תשלום באמצעות הוראת קבע - ראש שקט למשך השנה.

הוראת קבע

ניתן להצטרף להוראת קבע בבנק או באשראי:

 • הוראת קבע בבנק

​התשלום יבוצע חודשית או דו חודשית בכל 10 או 07 לחודש בהתאמה.
ניתן להירשם בשני אופנים:

 1. ​באופן מקוון על ידי לחיצה על הקישור.
 2. הורדת טופס, מילוי פרטי הלקוח ופרטי חשבון הבנק והחתמת הבנק על הטופס.​​
  יש לשלוח את הטופס החתום במייל etish@migdal-haemeq.muni.il או בפקס 04-6507722.

 • הוראת קבע בכרטיס אשראי
  הורדת טופס, החתמתו ושליחתו המופיעה מטה ולשלוח צילום מסך/אישור במייל etish@migdal-haemeq.muni.il או בפקס 04-6507722
באפשרותכם להצטרף בשני דרכים:​
 1. באופן מקוון על ידי לחיצה על הקישור.
 2. על ידי מילוי טופס ידני ושליחתו למחלקת הגבייה.​

שימו לב!
במידה ומוחלף כרטיס האשראי או חל שינוי בתוקף הכרטיס, יש לעדכן את מנהל הכנסות.

מעוניינים לקבל את חשבון הארנונה במייל? לחץ כאן כדי להירשם לשירות!

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

תשלום במזומן/המחאה

 1. בסניפי הבנקים ובבנק הדואר (למציאת​ הסניף הקרוב למקום מגורכם).
 2. במחלקת הגבייה, בשעות קבלת קהל המצוינות מטה.

תשלומי פיגורים

אי תשלום במועד גורר תוספת חיוב ב"תשלומי פיגורים" לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980.
"תשלומי פיגורים" - "ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, או בשיעור אחר כפי שקבעו שר הפנים ושר האוצר ממועד החיוב בתשלום החובה עד יום שילומו, בהוספה או בהפחתה של הפרשי הצמדה".

פעולות אכיפה לגביית חובות ארנונה

האגף לגביית ארנונה פועל בדרך משפטית ומנהלית לגבייה ואכיפת תשלומם של החובות הבאים:

 • ארנונה.
 • אגרת מים וביוב – חובות לפני שנת 2009.
 • אגרת שילוט.
 • דו"חות חנייה ופיקוח עירוני.
 • אגרות חינוך.

ההליכים כוללים בין היתר:

 • הוצאת התראות והודעות דרישה לתשלום.
 • עיקול חשבונות בנק ומוסדות פיננסיים נוספים.
 • עיקול ותפיסת מיטלטלין.
 • עיקול ותפיסת רכב.

שימו לב!
​נקיטת הליכים מנהליים ו/או משפטיים על ידי העירייה גוררת חיוב בהוצאות נוספות. על כן מומלץ להסדיר את החוב במועד ולהימנע מחיוב בהוצאות כספיות מיותרות.​​