הנחות מארנונה

​​​על פי חוק ישנן זכאויות שונות לקבלת הנחה בארנונה.

לרשימת הזכאויות לחץ כאן

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
 • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום עיריית מגדל העמק. אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד - הגבוהה מבניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה. ​

רשימת מסמכים נדרשים לצורך מבחן הכנסה/ועדת נזקק

​מבחן הכנסה

 1. ​מילוי טופס בקשה להנחה.
 2. צילום תעודת זהות + ספח של שני בני הזוג.
 3. אישורים מביטוח לאומי: ​​תקופות עבודה.
  • ​תקופות עבודה.
  • אישור על תשלומים לשנת 2020.
  • אישור שנתי על תשלומים לשנת 2021​​​ (לחודשים 10, 11 ו-12 או לחילופין 1-12).
 4. אישורים כללים למחזיקים בנכס:
 5. תלושי שכר עבור חודשים 10-12/2020 או לחילופין 1-12 שנת 2020 (למי שעבד בתקופה זו) או טופס 106 לשנת 2020
 6. לעצמאיים - שומה לשנת 2019 או 2020.
 7. תדפיסי חשבון בנק עבור חודשים נובמבר (11), דצמבר (12) שנת 2020 וחודש ינואר (1) 2021 (או 3 חודשים אחרונים במידה ולא ניתן להשיג החודשים הנ"ל).
 8. אישור לימודים ותשלומים מודפס מהכולל עבור חודשים 10-12/2020 או לחילופין חודשים 1-12 לשנת 2020.
 9. כל הכנסה נוספת כגון הכנסות משכירות, מזונות הורה עצמאי וכדומה.

שימו לב!
במידה ולא יומצאו המסמכים הנדר​שים - לא תינתן הנחה.

לטבלת מבחן​ הכנסה לחצו כאן

ועדת נזק​ק

 1. ​מכתב פנייה אישי ובו מפורטות הנסיבות לבקשה.
 2. הוצאות רפואיות/הוצאות חריגות.

הגשת בקשה להנחה

יש למלא טופס בקשה ייעודי ולצרף את המסמכים הדרושים:

 • בקשה להנחה כללית שאינה מבחן הכנסה או נזקק - יש לצרף את האישור לזכאות בצירוף תעודת זהות וספח.
 • בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה.​
 • בקשה להנחה נזקק - עפ"י סעיף 14 מטה, יטופל פרטנית בקבלת קהל.
 • פטור מוסד מתנדב.

בקשה לאישור אי קבלת הנחה ברשות

 לקבלת אישור שלח/י דוא"ל: etish@migdal-haemeq.muni.il

שימו לב!
​המידע בדף זה מובא לצורכי נוחות. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

טבלת זכאויות הנחה בארנונה

 

פרטי התקשרות

 • מנהל הכנסות וארנונה:

  מאיר לחיאני

  טלפון:

  04-6507705

  פקס:

  04-6507722

  קבלת קהל:

  ימים א' ו-ג' בין השעות 08:15-12:00 ו-16:00-18:00
  ימים ב', ד' ו-ה' בין השעות 08:15-12:30

  שעות מענה הטלפוני  במחלקה:
  ימים א', ג' בין השעות 12:00-14:00 ו-18:00-18:30
  ימים ב', ד' בין השעות 12:30-15:30
  יום ה' בין השעות 12:30-15:00

  כתובת:

  האלה 4, מגדל העמק
 • טלפון:

  04-6507705

  פקס:

  04-6507705

  קבלת קהל:

  ימים א' ו-ג' בין השעות 08:15-12:00 ו-16:00-18:00
  ימים ב', ד' ו-ה' בין השעות 08:15-12:30

  שעות מענה הטלפוני  במחלקה:
  ימים א', ג' בין השעות 12:00-14:00 ו-18:00-18:30
  ימים ב', ד' בין השעות 12:30-15:30
  יום ה' בין השעות 12:30-15:00

  כתובת:

  האלה 4, מגדל העמק
 • טלפון:

  04-6507705

  פקס:

  04-6507722

  קבלת קהל:

  ימים א' ו-ג' בין השעות 08:15-12:00 ו-16:00-18:00
  ימים ב', ד' ו-ה' בין השעות 08:15-12:30

  שעות מענה הטלפוני  במחלקה:
  ימים א', ג' בין השעות 12:00-14:00 ו-18:00-18:30
  ימים ב', ד' בין השעות 12:30-15:30
  יום ה' בין השעות 12:30-15:00

  כתובת:

  האלה 4, מגדל העמק

​​