צווי ארנונה

פרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטייםמסנן
צו ארנונה לשנת 2021
צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה לשנת 2017
אישור העלאה חריגה - 2016
צו ארנונה לשנת 2016
צו ארנונה לשנת 2015
צו ארנונה לשנת 2014