אבטחת מוסדות חינוך

בשגרה, תפקיד מערך הביטחון הינו להבטיח את ביטחון פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה.

פעילות אבטחת מוסדות חינוך

 • מתן שירותי אבטחה למוסדות החינוך, על פי הנחיות של משטרת ישראל ומשרד החינוך.
 • הדרכה לצוות האבטחה, בקרה, ביקורות ותרגילים.
 • הכנת מוסדות החינוך לחירום- מינוי רכזי ביטחון במוסדות החינוך, השתלמויות בנושאים של חירום ובטיחות.
 • ביצוע תרגילים שנתיים ובקרה, כולל השתתפות בתרגיל ארצי.

פעילות בתחום הבטיחות

 • ביצוע מבדקי בטיחות אחת לשנה, בכל המוסדות החינוכיים ומתן אישור איכלוס ותקינות.
 • ביצוע מבדקי בטיחות של אגרונום, בודק חשמל, קונסטרוקטור ובדיקת מתקני משחק.
 • מעקב אחר תיקון ליקויים, לאחר כל מבדקי הבטיחות, בניית תכנית חומש לתיקון ליקויים.
 • רכזי הביטחון של בתי הספר משתתפים בהדרכות של משרד החינוך בנושא ביטחון ובטיחות.

פניות בנושא בטיחות וביטחון במוסדות החינוך: יש לפנות למוסד החינוכי או למוקד העירוני 106.

אישור תיאום טיולים

 1. מתבצע על ידי נציג המוסד החינוכי, מול הלשכה של תיאום הטיולים במשרד החינוך, ומועבר לידיעת הקב"ט.
 2. במקרים שאינם מצריכים אישור תיאום טיולים, על המוסד ליצור קשר עם מוקד 106 לצורך יידוע הקב"ט.

שימו לב! כל יציאה וחזרה של מוסד חינוכי, מחוץ לגבולות המוסד, מחייבת דיווח למוקד העירוני.

אישור קייטנות

כחלק מתהליך אישור הקייטנות של משרד החינוך, נדרש גם אישור של קב"ט העירייה. לפניכם התהליך:

 1. קבלת אישור משרד החינוך - אישור קייטנות מתבצע אך ורק לאחר השתלמות מנהלי הקייטנות במשרד החינוך ואישור קב"ט הרשות.
 2. תיאום פגישה עם הקב"ט העירוני - על מנהל הקייטנה לתאם פגישה עם הקב"ט העירוני, לצורך בחינה ואישור. לפגישה יש להביא את המסמכים הנדרשים המפורטים מטה.
  מסמכים נדרשים:
  • טפסים לאישור קייטנה של משרד החינוך.
  • אישור קיום בטיחות במוסד בו מתקיימת הקייטנה .
  • תכנית​ עבודה מפורטת הכולל מיקומים.
  • אישור העדר עבירות מין למדריכים מעל גיל 18.
  • אישור הדרכה למנהל הקייטנה.
  •  אישור רישוי עסקים (אם נדרש) - על כל מנהל קייטנה לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים ברשות, האם נדרש אישור רישוי עסקים לקייטנה.
 3. קבלת אישור קב"ט - במהלך הפגישה יבדוק הקב"ט את תקינות כל המסמכים והאישורים. אם נמצאו תקינים, ינחה בהתאם להנחיות את מנהל הקייטנה ולאחר מכן יחתום הקב"ט על המסמכים. לאחר קבלת האישור, על מנהל הקייטנה להמשיך את תהליך אישור הקייטנה מול משרד החינוך.
 4. קיום הדרכה בנושא ביטחון ובטיחות לכל מדרכי הקייטנה - לאחר קבלת האישור, יתאם הקב"ט עם מנהל הקייטנה מועד להדרכת כל צוות הקייטנה. הדרכה זו הינה חובה! על פי הנחיות משרד החינוך.

שימו לב! כל קייטנה מחייבת אישור של משרד החינוך ושל אגף הביטחון.

פרטי התקשרות

 • קב"ט עירוני וממונה חירום:

  מוטי אבקסיס

  טלפון:

  04-6507828

  כתובת:

  הניצנים 39, בניין הביטוח הלאומי, קומה 2 (במחלקת החינוך)
 • קב"ט מוסדות חינוך ומרכז מל"ח, פס"ח:

  אבנר מורד

  טלפון:

  04-6507795

  כתובת:

  הניצנים 39, בניין הביטוח הלאומי, קומה 2 (במחלקת החינוך)
 • קב"ט מוסדות חינוך:

  אריאל וקסטיין

  טלפון:

  04-6507795

  כתובת:

  הניצנים 39, בניין הביטוח הלאומי, קומה 2 (במחלקת החינוך)