מקלטים

​תחזוקת מקלטים הציבוריים

האחריות של תחזוקת המקלטים הציבוריים ושיפוצם במידת הצורך, מוטלת על הרשות. במסגרת אחריות זו, מבצעת העירייה בדיקות יזומות לאיתור ליקויים, אחת לחודשיים. בהתאם לבדיקות אלו, מתבצעות פעולות התחזוקה ובמקרים מסוימים אף מתבצע שיפוץ מקיף (בממוצע 2-3 מקלטים בשנה).

שימו לב! בשגרה, המקלטים נעולים ונפתחים רק מרגע החלטה של ראש הרשות ו/או פיקוד העורף. 

תחזוקת מקלטים משותפים

מקלטים משותפים הם מקלטים המשותפים לקבוצת דיירים במבנה רב קומות. חובת התחזוקה של מקלטים אלו מוטלת על הדיירים, לפי סעיף 14 א' (א) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א 1951. ועל כן, על הדיירים לטפל במקלט, לתחזק אותו, לוודא תקינותו וכישורתו למצב חירום. 

שימו לב!
האחריות לתחזוקת המקלטים היא של הדיירים בלבד.
מתי כן ניתן להיעזר בעירייה? במקרה של השתלטות דייר על מקלט, אחסון חפצים פרטיים וחסימת כניסת דיירים אחרים למקלט, ניתן ליצור קשר עם מוקד 106, להמשך בדיקת התלונה על ידי אגף הביטחון והפיקוח, במקרה הצורך.

​שימוש דו תכליתי במקלטים

פיקוד העורף ומשרד הפנים מעודדים ומאפשרים הקצאת מקלטים ציבוריים לשימוש דו תכליתי של עמותות וגופים מוכרים, המתחייבים על בסיס חוזה התקשרות לקיים פעילות מותרת במקלט, תוך כדי תחזוקה שוטפת של המתקן, ופינוי מידי בעת הצורך, על פי הנחיות פיקוד העורף.

תהליך קבלת אישור לשימוש דו תכליתי במקלט

 1. פגישה עם הקב"ט - יש לפנות לאגף הביטחון לצורך בדיקה ראשונית להיתכנות.
 2. פגישה עם מנכ"ל העירייה - לאחר  בדיקת הקב"ט, יש לפנות למנכ"ל העירייה, לקבלת אישור עקרוני.
 3. חתימה על חוזה התקשרות - לאחר קבלת אישור המנכ"ל, יש לחתום על חוזה התקשרות מול הקב"ט העירוני.
 4. העברת חשבונות על שם העמותה - לאחר חתימת החוזה, על העמותה להסדיר את העברת חשבונות המים והחשמל על שמה.
 5. החלפת מנעול ​- בעת קבלת המקלט, על העמותה להתקין מנעול חדש, ולהפקיד מפתח בידי אגף הביטחון.
 6. בקרה - במסגרת הבקרה הדו חודשית במקלטים הציבוריים, מתקיים ביקור בכל מקלט דו תכליתי, ונבדקים קיום תנאי החוזה ותחזוקתו.

פרטי התקשרות

 • קב"ט עירוני וממונה חירום:

  מוטי אבקסיס

  טלפון:

  04-6507828

  כתובת:

  הניצנים 39, בניין הביטוח הלאומי, קומה 2 (במחלקת החינוך)