ביטחון וחירום

​​העירייה פועלת להבטיח את היערכות העירייה והעיר למצבי חירום. תפקיד מערך החירום לספק שירותים מוניציפליים ראויים שינתנו מענה לצרכי התושבים במצבי חירום משתנים, תוך מיצוי יעיל של המשאבים.

שירותי העירייה בשעת חירום

 • שירותי מידע הקשורים לאירוע החירום ולשירותי העירייה החיוניים.
 • פתיחה והפעלה של המקלטים הציבוריים.
 • קליטת תושבים שביתם נהרס ומתן פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול ותמיכה פיזית ונפשית בפרט ובקהילה.
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
 • אספקת שירותים בסיסיים חיוניים הכוללים: פינוי אשפה, שירותי בריאות, וטרינריה ועוד.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה.
 • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות.
 • זיהוי חללים והבאתם לקבורה.

פתיחת מתקנים לשעת חירום

מרכזי קליטה

מטרת מרכזי הקליטה הינה לקלוט מפונים ולספק להם מקום מגורים חלופי זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו להם לקיים אורח חיים סביר עד למציאת חלופת דיור עבורם או עד לחזרתם לביתם.

מקלטים ציבוריים

המקלטים הציבוריים, שנבדקו ואושרו על ידי העירייה כמקום מוגן, פרוסים ברחבי העיר, במטרה לאפשר מחסה בשעת חירום בנוסף לממ"דים, לממ"קים ולמקלטים בבתים הפרטיים והמשותפים.

צופרים

מערך הצופרים בעיר הוקם על יד פיקוד העורף ומתוחזק על ידו. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת לציבור לשמוע את ההתרעה מחוץ למבנים בשעת חירום.
שימו לב!
זמני ההתרעה במגדל העמק הם דקה מרגע הישמע האזעקה, יש להיכנס למרחב מוגן. משך זמן האזעקה הינו דקה.

מהו תפקידו של מטה החירום העירוני?

 • שליטה ובקרה בתמונת המצב העירונית, בכל זמן נתון.
 • תיאום ושליטה בעבודת המכלולים (מידע לציבור, אוכלוסייה, חינוך, לוגיסטיקה, הנדסה ותשתיות).
 • ניהול חיי התושבים בעיר, סיוע ומתן מענה לצרכים הפיזיים והקיומיים, הפסיכו-חברתיים ולצרכי המידע.
 • ניהול מערך פנוי התושבים על פי הצורך ובהתאם להנחיות.
 • שמירת קשר עם אוכלוסיית העיר המפונה ועם הרשויות המקומיות הקולטות, בהם שוהה אוכלוסיית העיר.
 • תיאום וקשר אפקטיביים עם כל המערכות החיצוניות (משרדי ממשלה, גורמי הצבא והביטחון) על מנת להשיג מענה מיטבי לצורכי האוכלוסייה בעיר.
 • ניהול תהליכי חזרה לשגרה, שיקום פיזי של העיר ושיקום רגשי של התושבים.
 •  ניהול מערך המתנדבים בחירום.

מעוניין להתנדב? יש לפנות לרכז המתנדבים - אילנה פרץ עייש במחלקת הרווחה (054-7911159).

פרטי התקשרות

 • קב"ט עירוני וממונה חירום:

  מוטי אבקסיס

  טלפון:

  04-6507828

  כתובת:

  הניצנים 39, בניין הביטוח הלאומי, קומה 2 (במחלקת החינוך)