מוקד עירוני

מנהלת המוקד: איילה זלצר
טלפון: 04-6507840/1
פקס: 04-6040304