בתי כנסת

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם בית הכנסתכתובתשם רב בית הכנסתשם גבאינייד של הגבאיכתובת הגבאינייד של רב בית הכנסתכפתור לפרטים נוספים
אבן דנןמשעול הנחליאלי 1ציון דנןציון דנן052-7118677משעול הנחליאלי 1052-7118677פתח מידע נוסףאבן דנןציון דנן
שם גבאי
ציון דנן
נייד של הגבאי
052-7118677
כתובת הגבאי
משעול הנחליאלי 1
נייד של רב בית הכנסת
052-7118677
אוהל יוסףהורד 12שלמה בוזגלוחכם גבאי052-8947005הורד 3054-8472431פתח מידע נוסףאוהל יוסףשלמה בוזגלו
שם גבאי
חכם גבאי
נייד של הגבאי
052-8947005
כתובת הגבאי
הורד 3
נייד של רב בית הכנסת
054-8472431
אוהל יצחקהרב בוסקילה 3אהרון מימוןמוטי מימון054-9457807הערב 9/5 פתח מידע נוסףאוהל יצחקאהרון מימון
שם גבאי
מוטי מימון
נייד של הגבאי
054-9457807
כתובת הגבאי
הערב 9/5
אוהל רותקרית מגדל אורמיכאל בוסקילהמאיר דיין04-6547195הרימון052-7697079פתח מידע נוסףאוהל רותמיכאל בוסקילה
שם גבאי
מאיר דיין
נייד של הגבאי
04-6547195
כתובת הגבאי
הרימון
נייד של רב בית הכנסת
052-7697079
אור החייםחטיבת גולניאליהו מימוןאליהו ימין052-3720381חטיבת גולני 10/17 פתח מידע נוסףאור החייםאליהו מימון
שם גבאי
אליהו ימין
נייד של הגבאי
052-3720381
כתובת הגבאי
חטיבת גולני 10/17
אור העמקשושנת העמקים 10/2הרה"ג אברהם מנחםמשה משעלי054-6500509שושנת העמקים 10/2054-8416574פתח מידע נוסףאור העמקהרה"ג אברהם מנחם
שם גבאי
משה משעלי
נייד של הגבאי
054-6500509
כתובת הגבאי
שושנת העמקים 10/2
נייד של רב בית הכנסת
054-8416574
אור מאירהנשיאים 2יניב זגורידוד פרץ052-8747174דוברת 7/3052-7645707פתח מידע נוסףאור מאיריניב זגורי
שם גבאי
דוד פרץ
נייד של הגבאי
052-8747174
כתובת הגבאי
דוברת 7/3
נייד של רב בית הכנסת
052-7645707
אליהו הנביאהחורש אורי כהן050-5314779רמת יזרעאל 2/2 פתח מידע נוסףאליהו הנביא
שם גבאי
אורי כהן
נייד של הגבאי
050-5314779
כתובת הגבאי
רמת יזרעאל 2/2
בית אלמרכז מסחרי נוף העמקר' יעקב עמרחביב בן מויאל052-3764852גבעתי 5054-8415412פתח מידע נוסףבית אלר' יעקב עמר
שם גבאי
חביב בן מויאל
נייד של הגבאי
052-3764852
כתובת הגבאי
גבעתי 5
נייד של רב בית הכנסת
054-8415412
בית מנחםהשרון 21ר' שניאור זלמן הכטמני רוזשין050-5984857השרון 6/3052-8119227פתח מידע נוסףבית מנחםר' שניאור זלמן הכט
שם גבאי
מני רוזשין
נייד של הגבאי
050-5984857
כתובת הגבאי
השרון 6/3
נייד של רב בית הכנסת
052-8119227
בית מנחםהערבה 11ר' שניאור זלמן הכטר' שניאור זלמן הכט052-8119227 052-8119227פתח מידע נוסףבית מנחםר' שניאור זלמן הכט
שם גבאי
ר' שניאור זלמן הכט
נייד של הגבאי
052-8119227
נייד של רב בית הכנסת
052-8119227
זוהר התורההראשונים 22יצחק בוסקילהמימון ממן052-2727117תשי"ג 12/1054-8472097פתח מידע נוסףזוהר התורהיצחק בוסקילה
שם גבאי
מימון ממן
נייד של הגבאי
052-2727117
כתובת הגבאי
תשי"ג 12/1
נייד של רב בית הכנסת
054-8472097
חב"דזבולון 37ר' יוסף הנדלעופר שטוייר052-6517708הקישון 404-6543536פתח מידע נוסףחב"דר' יוסף הנדל
שם גבאי
עופר שטוייר
נייד של הגבאי
052-6517708
כתובת הגבאי
הקישון 4
נייד של רב בית הכנסת
04-6543536
חב"דרחוב השרון     פתח מידע נוסףחב"ד
חניכי הישיבותהשונמית 9 אלירן דדון054-8459449עפולה פתח מידע נוסףחניכי הישיבות
שם גבאי
אלירן דדון
נייד של הגבאי
054-8459449
כתובת הגבאי
עפולה
יד הרבחטיבת גולני פינת רסקור' אליהו בן חמואבי בוסקילה052-3573609קרן היסוד 545/1050-6658610פתח מידע נוסףיד הרבר' אליהו בן חמו
שם גבאי
אבי בוסקילה
נייד של הגבאי
052-3573609
כתובת הגבאי
קרן היסוד 545/1
נייד של רב בית הכנסת
050-6658610
יד לאחיםקדש 7ר' שמואל שנורהרב שנור שמואל050-5917502משעול הזמיר 13050-5917502פתח מידע נוסףיד לאחיםר' שמואל שנור
שם גבאי
הרב שנור שמואל
נייד של הגבאי
050-5917502
כתובת הגבאי
משעול הזמיר 13
נייד של רב בית הכנסת
050-5917502
יוצאי אירופהקדש זיכרמן   פתח מידע נוסףיוצאי אירופה
שם גבאי
זיכרמן
ישמח משהנוף העמק משה ניזרי052-3291570הכלנית נוף העמק פתח מידע נוסףישמח משה
שם גבאי
משה ניזרי
נייד של הגבאי
052-3291570
כתובת הגבאי
הכלנית נוף העמק
מאור החייםדובדבן 14ישראל ביטוןשחר איטח052-8747211כפר תבור054-8432009פתח מידע נוסףמאור החייםישראל ביטון
שם גבאי
שחר איטח
נייד של הגבאי
052-8747211
כתובת הגבאי
כפר תבור
נייד של רב בית הכנסת
054-8432009
מימני מיכאלנחל צבי ירדן 14 ניר אנקונינה053-2244777ירדן 14 נחל צבי פתח מידע נוסףמימני מיכאל
שם גבאי
ניר אנקונינה
נייד של הגבאי
053-2244777
כתובת הגבאי
ירדן 14 נחל צבי
מעלות ניסיםהעצמאות 29ר' אמנון כהןישראל דרעי050-5236021הגפן 29/1054-8413460פתח מידע נוסףמעלות ניסיםר' אמנון כהן
שם גבאי
ישראל דרעי
נייד של הגבאי
050-5236021
כתובת הגבאי
הגפן 29/1
נייד של רב בית הכנסת
054-8413460
נחל הבניםדרך הבנים 111 אליעזר אלפסי050-9215116ציפורי 7/4 פתח מידע נוסףנחל הבנים
שם גבאי
אליעזר אלפסי
נייד של הגבאי
050-9215116
כתובת הגבאי
ציפורי 7/4
נחל מרדכי ר' יצחק כהןיצחק כהן04-6547644חטיבת גולני פתח מידע נוסףנחל מרדכיר' יצחק כהן
שם גבאי
יצחק כהן
נייד של הגבאי
04-6547644
כתובת הגבאי
חטיבת גולני
נר הצפוןהעצמאות 214ר' שמואל שטריתשמואל שטרית053-7181144החורש 2/1053-7181144פתח מידע נוסףנר הצפוןר' שמואל שטרית
שם גבאי
שמואל שטרית
נייד של הגבאי
053-7181144
כתובת הגבאי
החורש 2/1
נייד של רב בית הכנסת
053-7181144
נר יוסףהנגב 14ר' עודד ארז'ואןאלי דהן052-3605741נחל צבי 51/2052-7181427פתח מידע נוסףנר יוסףר' עודד ארז'ואן
שם גבאי
אלי דהן
נייד של הגבאי
052-3605741
כתובת הגבאי
נחל צבי 51/2
נייד של רב בית הכנסת
052-7181427
עולי בבלשלום עליכם 60ר' צחי מורדיוסי מורד054-5260368הדפנה 7050-9357600פתח מידע נוסףעולי בבלר' צחי מורד
שם גבאי
יוסי מורד
נייד של הגבאי
054-5260368
כתובת הגבאי
הדפנה 7
נייד של רב בית הכנסת
050-9357600
עולי קווקזתימורים 5ר' אשר דדוןשלמה גורשומוב052-4676411החורש 9/2050-9357600פתח מידע נוסףעולי קווקזר' אשר דדון
שם גבאי
שלמה גורשומוב
נייד של הגבאי
052-4676411
כתובת הגבאי
החורש 9/2
נייד של רב בית הכנסת
050-9357600
צעירי נוף העמקשושנת העמקים 45ר' יוסף איפרגןאברהם גבאי050-7372178קיצנית 54052-3622560פתח מידע נוסףצעירי נוף העמקר' יוסף איפרגן
שם גבאי
אברהם גבאי
נייד של הגבאי
050-7372178
כתובת הגבאי
קיצנית 54
נייד של רב בית הכנסת
052-3622560
קרית נחליאלניצנים 8ר' רפאל יהודה ברדוגומאיר כודרג'י050-4255794ניצנים 17/4052-7182432פתח מידע נוסףקרית נחליאלר' רפאל יהודה ברדוגו
שם גבאי
מאיר כודרג'י
נייד של הגבאי
050-4255794
כתובת הגבאי
ניצנים 17/4
נייד של רב בית הכנסת
052-7182432
ר' דוד בוסידןהלילךר' אליהו ועקניןניסים עזרא04-6540973הנשיאים 16/8050-7658084פתח מידע נוסףר' דוד בוסידןר' אליהו ועקנין
שם גבאי
ניסים עזרא
נייד של הגבאי
04-6540973
כתובת הגבאי
הנשיאים 16/8
נייד של רב בית הכנסת
050-7658084
ר' דוד ומשהקדשר' דוד אסייגמשה דהן052-2821255נחל צבי 13/204-6541501פתח מידע נוסףר' דוד ומשהר' דוד אסייג
שם גבאי
משה דהן
נייד של הגבאי
052-2821255
כתובת הגבאי
נחל צבי 13/2
נייד של רב בית הכנסת
04-6541501
ר' יוסף בן עילימשעול הדרור 8ר' אבישי ממןשמואל ביטון04-6040479משעול הצבעוני 8/2054-4913440פתח מידע נוסףר' יוסף בן עיליר' אבישי ממן
שם גבאי
שמואל ביטון
נייד של הגבאי
04-6040479
כתובת הגבאי
משעול הצבעוני 8/2
נייד של רב בית הכנסת
054-4913440
ר' יוסף מלכההעצמאותר' אהרון מיכלשווילימכלוף פחימה04-6542117השונמית 556/1053-3137533פתח מידע נוסףר' יוסף מלכהר' אהרון מיכלשווילי
שם גבאי
מכלוף פחימה
נייד של הגבאי
04-6542117
כתובת הגבאי
השונמית 556/1
נייד של רב בית הכנסת
053-3137533
ר' יצחק בן ואלידהנשיאים 43ר' יוסף לוימאיר אוחיון052-3777874עצמון 9054-2262308פתח מידע נוסףר' יצחק בן ואלידר' יוסף לוי
שם גבאי
מאיר אוחיון
נייד של הגבאי
052-3777874
כתובת הגבאי
עצמון 9
נייד של רב בית הכנסת
054-2262308
רמב"םהנשיאיםר' אריאל פרץיהושוע אלמוזנינו052-5032611קדש 35/1050-4447935פתח מידע נוסףרמב"םר' אריאל פרץ
שם גבאי
יהושוע אלמוזנינו
נייד של הגבאי
052-5032611
כתובת הגבאי
קדש 35/1
נייד של רב בית הכנסת
050-4447935
רשב"ימירוןר' אליהו סנדרוסישמעון זגורי054-2327123הנשיאים058-3237950פתח מידע נוסףרשב"יר' אליהו סנדרוסי
שם גבאי
שמעון זגורי
נייד של הגבאי
054-2327123
כתובת הגבאי
הנשיאים
נייד של רב בית הכנסת
058-3237950
שמע שמעוןניצנים 11ר' גדי אדריגדי אדרי052-7670939ניצנים 13 פתח מידע נוסףשמע שמעוןר' גדי אדרי
שם גבאי
גדי אדרי
נייד של הגבאי
052-7670939
כתובת הגבאי
ניצנים 13
שער שמעוןשוהם 8ר' מאיר זיגדוןאיציק אטיאס052-2487669שוהם 24054-8416177פתח מידע נוסףשער שמעוןר' מאיר זיגדון
שם גבאי
איציק אטיאס
נייד של הגבאי
052-2487669
כתובת הגבאי
שוהם 24
נייד של רב בית הכנסת
054-8416177
שערי צדקהחורש 4/2ר' יצחק איפרגןשלמה אברג'ל054-8124129החורש 4/2 פתח מידע נוסףשערי צדקר' יצחק איפרגן
שם גבאי
שלמה אברג'ל
נייד של הגבאי
054-8124129
כתובת הגבאי
החורש 4/2
תורה וחייםהרב עובדיה יוסף 25שמעון דהןשמעון דהן054-7732044משעול הכפיר 2054-7732044פתח מידע נוסףתורה וחייםשמעון דהן
שם גבאי
שמעון דהן
נייד של הגבאי
054-7732044
כתובת הגבאי
משעול הכפיר 2
נייד של רב בית הכנסת
054-7732044
תורת אבותהאביב 2ר' גדי דסהאריה אברהם054-6543937התמר055-6799210פתח מידע נוסףתורת אבותר' גדי דסה
שם גבאי
אריה אברהם
נייד של הגבאי
054-6543937
כתובת הגבאי
התמר
נייד של רב בית הכנסת
055-6799210
תורת חייםהעצמאות 22ר' דוד מלכהיאיר פינטו054-7653833משעול הדרור 3052-7117999פתח מידע נוסףתורת חייםר' דוד מלכה
שם גבאי
יאיר פינטו
נייד של הגבאי
054-7653833
כתובת הגבאי
משעול הדרור 3
נייד של רב בית הכנסת
052-7117999