הוועדה לאיכות הסביבה

​​​במה עוסקת הוועדה?

מחלקת התברואה של הרשות אחראית על נושא איכות הסביבה. המחלקה שוקדת על טיפוח, שימור ושיפור רמת איכות החיים והסביבה של תושבי העיר.
המחלקה מטפלת במגוון נושאים כגון: מחזור על ידי הקמת מוקדי מחזור ברחבי העיר, טיפול במטרדי רעש ובמוקדי רעש, אנטנות תקשורת וקרינה וכן איכות מי שתיה באמצעות תאגיד המים "מי-נעם".

התנהלות הוועדה?

הרשות המקומית מקדמת את נושא הקיימות ואיכות הסביבה בדרכים שונות ע"י פרוייקטים חברתיים כגון: הקמת גינות קהילתיות, פרויקטים בשיתוף הקהילה ועוד.
מערכת החינוך העירונית מקדמת את הנושא במוסדות החינוך השונים בעיר. מספר גני ילדים ברחבי העיר הוסמכו ל"ירוקים" ובכלל בתי הספר וכן בגני הילדים כבר משולבים תכנים רבים בנושאי מחזור, צריכה נכונה, שמירה על משאבי טבע ועל הסביבה.
בשנה האחרונה הושקה תכנית "עיר נקייה ומקיימת" במסגרתה מתנדבים מהקהילה נרתמים ומסבירים לתושבים על החשיבות בשמירה על איכות הסביבה והניקיון.

באילו נושאים אפשר לפנות לוועדה?

  • מוקדי מיחזור
  • מטרדי רעש
  • פרישה של אנטנות
  • רמת קרינה
  • איכות מי השתיה

תהליך הפנייה לוועדה והטיפול בפנייה

פנייה לוועדה

כל אדם רשאי לפנות לוועדה במכתב פנייה הכולל את פירוט הבקשה בצירוף תמונות והסברים ומסמכים נוספים התומכים בבקשה. את המכתב ניתן להעביר לוועדה באמצעות דוא"ל: pniot@migdal-haemeq.muni.il.

בדיקת הפנייה

לאחר קבלת הפנייה, היא מועברת לבחינה של יו"ר הועדה, אשר מבצע בדיקה ראשונית. אם הנושא נמצא בסמכות הוועדה, הוא מועבר לדיון מקצועי בפני חברי הוועדה.

דיון בוועדה

הוועדה דנה בנושא הבקשה. יש לשים לב שלעיתים תידרש נוכחות הפונה, יציאה לשטח ויתכן שיתבקשו אישורים נוספים. החלטת הועדה תתקבל במקום אלא אם יוחלט שנדרש דיון נוסף בנושא.

עדכון על קבלת החלטה

לאחר קבלת ההחלטה בוועדה, יקבל הפונה מכתב תשובה והפרוטוקול יפורסם באתר האינטרנט העירוני.

העברה לביצוע

לאחר קבלת ההחלטה, אם הוחלט על היעתרות לפנייה, היא תועבר לגורמים הרלוונטיים להמשך ביצוע.

פרוטוקולי הועדה

פרוטוקולמסנן
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2018
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2017
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2016
פרוטוקלי ועדת איכות סביבה לשנת 2015

מידע כללי

 חברי הוועדה

  • דורון אלחרר, יו"ר הוועדה
  • אירנה קבקוב, חברת ועדה
  • ברוך אביסרור, חבר ועדה
  • יקי בן חיים, חבר ועדה​

פרטי התקשרות