גינון ועצים

​הטיפול בגינון ברחבי העיר נמצאים באחריותה של העירייה. אחריות זו כוללת: אחזקת הפארקים העירונים, שתילה ונטיעה של צמחייה חדשה, גיזום עצים, מניעת נפילות עצים, תפעול צוותי כוננות בעת סופות, אחזקה שוטפת וטיפול בצמחייה הקיימת בעיר.

אישור לכריתה של עצים

כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק ועל כן חל איסור מוחלט לכרות ו/או לעקור עצים ללא קבלת היתר מפקיד היערות, שהינו הגורם המוסמך לכך ע"י משרד החקלאות.

תהליך הגשת בקשה

 1. הגשת בקשה - על התושב לפנות למנהל הגינון, ולמלא טופס בקשה לכריתה ובו פרטי הבקשה, מיקום העץ, הסיבה לבקשה ולצרף מסמכים לפי הצורך.
 2. בדיקת פקיד היערות מקק"ל - מנהל הגינון, יזמן את פקיד היערות מקק"ל, לצורך בחינת הבקשה ואישורה.
 3. תשלום אגרה - לאחר קבלת אישור מקק"ל, יש לשלם את אגרת רישיון לכריתת עצים בשטחים פרטיים באתר קק"ל​ ולהחזיר למנהל מחלקת גינון.
 4. קבלת אישור - לאחר אישור פקיד היערות ותשלום האגרה, תינתן תשובה טלפונית לפונה והוא יוזמן לאיסוף האישור.

פרטי התקשרות

 • מנהל המחלקה:

  אלי הרוש

  טלפון:

  04-6507805/6/1/0

  פקס:

  04-6542672

  קבלת קהל:

  יום א' בין השעות 08:00-14:00 | 18:00–16:00 (בתיאום מראש)
  יום ד' בין השעות 08:00-14:00 (בתיאום מראש)

  כתובת:

  הקישון 4, מגדל העמק