מיפוי מתקני מחזור עירונית

בעיר ממוקמים כ- 175 מתקני מחזור, מתוכם:
  • 64 מתקני מחזור של בקבוקים
  • 19 מתקני מחזור של בגדים
  • מתקני מחזור של קרטונים
  • 5  מתקני מחזור של צואת כלבים
  • 82 מתקני מחזור של עיתונים
בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

אזורמתקני מחזורכתובת
חלק מרכזיקרטוניםמרכז מסחרי ישןחלק מרכזיקרטונים
חלק מרכזיקרטוניםמרכז מסחרי ישןחלק מרכזיקרטונים
חלק מרכזיקרטוניםמרכז מסחרי ישןחלק מרכזיקרטונים
חלק מרכזיקרטוניםמרכז מסחרי ישןחלק מרכזיקרטונים
חלק מרכזיבקבוקים - עיתוניםרחוב הארזים 1 גן רסקוחלק מרכזיבקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיבקבוקיםצאלון5 אגף שפעחלק מרכזיבקבוקים
חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתוניםחיל האוויר/השיטים 1חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיבקבוקים - עיתוניםחטיבת גולני 57/גבעתי (מול היער)חלק מרכזיבקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתוניםחטיבת גולני בית כנסת עולי לוב 19חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיבקבוקיםהנשיאים 43חלק מרכזיבקבוקים
חלק מרכזיעיתוניםהנשיאים 28חלק מרכזיעיתונים
חלק מרכזיבקבוקים - עיתוניםגלעד /עצמון 7חלק מרכזיבקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיבקבוקים - עיתוניםהנשיאים 4חלק מרכזיבקבוקים - עיתונים
חלק מרכזיבגדים - עיתוניםהנשיאים 29חלק מרכזיבגדים - עיתונים
חלק מרכזיעיתוניםהנשיאים בי"ס 11 בי"ס רוגוזיןחלק מרכזיעיתונים
חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתוניםכרמל 9 (מגדים)חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזיבגדים - עיתוניםתבור 9חלק מרכזיבגדים - עיתונים
חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתוניםקרן היסוד 24חלק מרכזיבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק מרכזי קרן היסוד 21 – ששת הימיםחלק מרכזי
חלק מרכזיבגדים - עיתוניםקרן היסוד 6חלק מרכזיבגדים - עיתונים
חלק מרכזי רחוב עצמון/חטיבת גולניחלק מרכזי
חלק מרכזי מתחם פרץ סנטרחלק מרכזי
חלק מרכזי דרך העמק 14חלק מרכזי
חלק מרכזיעיתוניםרחוב תדהר קרית חינוך 14חלק מרכזיעיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםשושנת העמקים 41/קיצנית (גן אלה)חלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםשושנת העמקים/ סביוןחלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםשושנת העמקים 69/ חבצלת (תיבות דואר)חלק עליוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק עליון שושנת העמקים (בין נוף העמק ליסמין)חלק עליון
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםשושנת העמקים 5/מצפה (ליד תחנת אוטובוס)חלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםרחוב סביון 28/ גן רפיחלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםיסמין 23 מול בית מלוןחלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבגדים - עיתוניםיסמין 7 פארק זיתיםחלק עליוןבגדים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםציפורן 41(יסמין)חלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםציפורן 25חלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - קרטונים - עיתוניםהנדיב מרכז מסחרי  סיתוונית 1חלק עליוןבקבוקים - קרטונים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםסיגלית 10 בית ספר עליזה בגיןחלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןצואת כלבים - עיתוניםפרק נופרחלק עליוןצואת כלבים - עיתונים
חלק עליוןבקבוקים - עיתוניםמעון ויצו חבצלת 16 (שבלול)חלק עליוןבקבוקים - עיתונים
חלק עליוןצואת כלבים - עיתוניםפרק חרציתחלק עליוןצואת כלבים - עיתונים
חלק עליוןצואת כלבים - עיתוניםציפורי 16/הגיא (מול המשטרה)חלק עליוןצואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםתשייג 37 מול השוקחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםתשייג 7חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםתדהר 4 מועדון פיסחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםשיקמה מעון אמונה 14חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםכליל החורש 8 סוף הרחובחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםנחל צבי 59חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםנחל צבי 53חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםנחל צבי 40חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםנחל צבי 20חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםדוברת 3/שוהם 6חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםהשוהם 19/ דפנהחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהנגב 5חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהערבה 4חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהערבה מול 25חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהערבה מול 17חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהשרון 16 (גן חצב)חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםכיכר השרון 24 (פרק רבין)חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםכיכר ירדן 6 שנירחלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםגנים השרון/ ערבהחלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםעצמאות 62 מול ביטוח לאומיחלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםעצמאות 50 (מישל)חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםעצמאות 14חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתון העצמאות 9 בי"ס האריחלק תחתון
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםבניין הכוכב  עצמאות 29חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתוניםרמת יזרעאל 7 מול המתנ"סחלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןצואת כלבים - עיתוניםבית המוסיקהחלק תחתוןצואת כלבים - עיתונים
חלק תחתון רחוב יפה נוף 2,4 מרכז נופיםחלק תחתון
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםרחוב הורד 4חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםצבר 20 פינת חרובחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםצבר 15חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהשקד 3חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםאלי כהן פנימיית בנותחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהגפן 1חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהגפן 20חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםתשייג 37 מול השוקחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםתשייג 7חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםתדהר 4 מועדון פיסחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםשיקמה מעון אמונה 14חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםכליל החורש 8 סוף הרחובחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםנחל צבי 59חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםנחל צבי 53חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםנחל צבי 40חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםנחל צבי 20חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםדוברת 3/שוהם 6חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםהשוהם 19/ דפנהחלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהנגב 5חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהערבה 4חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהערבה מול 25חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהערבה מול 17חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהשרון 16 (גן חצב)חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםכיכר השרון 24 (פרק רבין)חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםכיכר ירדן 6 שנירחלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםגנים השרון/ ערבהחלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםעצמאות 62 מול ביטוח לאומיחלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבגדים - עיתוניםעצמאות 50 (מישל)חלק תחתוןבגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםעצמאות 14חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתון העצמאות 9 בי"ס האריחלק תחתון
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםבניין הכוכב  עצמאות 29חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתוניםרמת יזרעאל 7 מול המתנ"סחלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןצואת כלבים - עיתוניםבית המוסיקהחלק תחתוןצואת כלבים - עיתונים
חלק תחתון רחוב יפה נוף 2,4 מרכז נופיםחלק תחתון
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםרחוב הורד 4חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםצבר 20 פינת חרובחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםצבר 15חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהשקד 3חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםאלי כהן פנימיית בנותחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהגפן 1חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהגפן 20חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהגפן 31חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםשונמית /בית ספר עילאיחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתון שלום עליכם 72חלק תחתון
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםסטרומה פינת העצמאות 15 ויצוחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהרב בוסקילה 7חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםחב"ד/זבולון 28חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםרחוב העליה 13חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןעיתוניםרחוב זבולון 21 כוכב הילדיםחלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןעיתוניםאביב 9חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםתימורים 25 גן ימיןחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםתימורים מול מכולת (אמצע הרחוב)חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםניצנים 9חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםניצנים 17חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםניצנים 39חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםתשייג 981 ׁׁׁ   (7)חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםקדש 37חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןעיתוניםקדש 53חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתוניםהראשונים מול הפארקחלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםהראשונים 20 ליד בית כנסתחלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהראשונים 27חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםשומרון/הראשונים 7חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהגפן 31חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםשונמית /בית ספר עילאיחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתון שלום עליכם 72חלק תחתון
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםסטרומה פינת העצמאות 15 ויצוחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםהרב בוסקילה 7חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםחב"ד/זבולון 28חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםרחוב העליה 13חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןעיתוניםרחוב זבולון 21 כוכב הילדיםחלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןעיתוניםאביב 9חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםתימורים 25 גן ימיןחלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםתימורים מול מכולת (אמצע הרחוב)חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםניצנים 9חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםניצנים 17חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםניצנים 39חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתוניםתשייג 981 ׁׁׁ   (7)חלק תחתוןבקבוקים - בגדים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםקדש 37חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןעיתוניםקדש 53חלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתוניםהראשונים מול הפארקחלק תחתוןבקבוקים - צואת כלבים - עיתונים
חלק תחתוןעיתוניםהראשונים 20 ליד בית כנסתחלק תחתוןעיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםהראשונים 27חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
חלק תחתוןבקבוקים - עיתוניםשומרון/הראשונים 7חלק תחתוןבקבוקים - עיתונים
​​​​