תברואה

​עיקרי השירותים המסופקים על ידי העירייה:

הדברה

העירייה מבצעת הדברה באופן שוטף, בהתאם לעונות השנה, לאזורים הרלוונטיים ועל פי תוכנית עבודה מוסדרת. במקרה הצורך מתבצעת הדברה נקודתית במקומות הנחוצים.

למי פונים? לפניות בנושא הדברה יש לפנות למוקד 106.

לכידת נחשים

העירייה אחראית על לכידת נחשים בשטחים הציבוריים וכן בשטחים פרטיים.

למי פונים? במקרה הצורך, יש לפנות למוקד 106, למסור את הפרטים על האירוע ולוכד נחשים יגיע למקום עם קבלת הקריאה.

פיקוח על מוסדות ועסקים העוסקים במזון לפי תקנות משרד הבריאות

הפיקוח על מוסדות ועסקים העוסקים במזון נמצא באחריות העירייה ובשיתוף המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. לצורך כך מפעילה העירייה מפקח תברואה המבקר בכל עסק העוסק במזון, שלוש פעמים בשנה.
המפקח מבצע סדרת בדיקות על מנת לוודא שהעסק פועל בהתאם לתנאי תברואה נאותים, כגון: שימוש בחומרי גלם ממקור בטוח, היגיינה, הפרדה בין מזון גולמי למזון מוכן ובין סוגי מזונות שונים, שמירה על טמפרטורה מתאימה של המזון ועוד.

לפי פונים? אם מתעורר חשד להפעלת עסק בתנאים לא נאותים, יש לדווח למוקד 106.

תלונות בנושא מפגעים בתחום הגנת הסביבה

העירייה אחראית על בדיקת תלונות בנושא מפגעים בתחום הגנת הסביבה (מפגעי רעש, ריח ופליטה לסביבה). עם קבלת התלונה יצא נציג לבדיקת המפגע. אם אכן מדובר במפגע, על פי הגדרות החוק, יועבר דיווח למשרד להגנת הסביבה להמשך טיפול.
למפגע רעש/ריח חריג יש ליצור קשר ולדווח ישירות עם המשרד להגנת הסביבה.