נקיון, תברואה וסביבה

העירייה משקיעה משאבים רבים ומגוונים על מנת לייצר לתושבי העיר ולמבקריה סביבה נקייה מזמינה ואטרקטיבית.
שילוב של ייעול מערך הניקיון העירוני, הגברת אכיפה כנגד עבריינות פסולת והשקעה בהסברה וחינוך הם קווי המדיניות שישמרו את מגדל העמק לעיר נקייה ונעימה לרווחת תושביה.
מחלקות התברואה ואיכות הסביבה פועלות בכל ימות השנה לניקיון ותחזוקה שוטפת של העיר, פינוי אשפה ופסולת לסוגיה, פינוי גזם וגרוטאות, טיפול במפגעים ומטרדים, ניקיון וטיפוח גנים ציבוריים ופארקים, מתקני כושר, מיחזור של בקבוקי פלסטיק נייר, קרטונים וסוללות.
העיר פועלת כיום ותפעל בעתיד בהתאם לעקרונות הבאים:

  • טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים וירוקים.
  • קידום חינוך סביבתי-חברתי ובריאותי.
  • שימור וטיפוח מקורות המים.
  • צמצום נפח הפסולת והכנסת כלי אדמה טמוני קרקע לשכונות חדשות.
  • הגברת מערך המיחזור.​