הקצאת מקום חניה (בלעדית) לנכה

​​תנאים לקבלת מקום חניה אישי לנכה

בעלי נכות בשיעור של 90% ומעלה זכאים להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

תהליך הגשת הבקשה (תהליך מזורז)

 1. מילוי טופס ושליחתו בצירוף המסמכים הנדרשים לאגף הפיקוח.
 2. בדיקת זכאות - הבקשה והמסמכים נבדקים עי למנהל האגף, במידה ותיקנים, יאשר המהל ויעביר להמשך טיפול וחתימת גורמים רלוונטיים ברשות (מהנדס העיר, יועץ משפטי, סגן ומ"מ ראש העיר).
 3. קבלת תשובה - הפונה יקבל תשובה בהתאם להחלטת מנהל האגף.
 4. ביצוע - לאחר קבלת האישור מכל הגורמים, תועבר הקשה לביצוע ע"י המחלקה הטכנית.

המסמכים הנדרשים

 • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה (מביטוח לאומי או משרד הביטחון).
 • העתק דו-צדדי של "תג הנכה" שהונפק על ידי משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת.
 • העתק רישיון רכב מזכה המופיע ב''תג הנכה'', עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה ומספרו מופיע על גבי תמרור החניה.

פרטי התקשרות

 • מנהל המחלקה:

  ודים ויליקובסקי

  טלפון:

  04-6507800/1/5/6

  פקס:

  04-6542672

  קבלת קהל:

  ימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00 (בתיאום מראש)
  יום א' בין השעות 16:00-18:00 (בתיאום מראש)

  כתובת:

  הקישון 4, מגדל העמק