דוחות חניה

​קיבלת דוח חניה?

לפניך עומדות שלוש אופציות:
 1. תשלום הדוח - דוחות חניה ניתן לשלם תוך 90 יום באמצעות אתר האינטרנט www.citypay.co.il, בסניפי דואר ישראל וכן במחלקת הגביה בעירייה.
 2. הגשת בקשה לביטול הדוח - אם ברצונך להגיש בקשה לביטול דוח, עליך לשלוח פניה לאגף הפיקוח תוך 30 יום מיום רישום הדוח, בצירוף פרטיך ונימוקים לבקשה. התשובה תשלח לפונה בדואר רגיל, מטעם הלשכה המשפטית, תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה.
 3. הגשת בקשה להישפט על העבירה בבית משפט - אם ברצונך להישפט, עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט, המופיעה בצמוד לדוח ולשלוח אותה תוך 90 יום מיום רישום הדוח לאגף הפיקוח.

 

סוגי הדוחות, תנאי ומועדי התשלום

סוגהסברמועד תשלום
דוח חלוןהודעה על עבירת חניה המוצמדת לרכב ומופנית אל הנהג או בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב, פרטי העבירה וסכום הקנס.יש לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.
הודעת תשלום קנס חדשההודעה על עבירת חניה הנשלחת באמצעות דואר רשום (ללא אישור מסירה) ומופנית אל הנהג או בעל הרכב.
הודעה זו נשלחת אם הקנס שנקבע בדוח החלון לא שולם במועד ולא הוגשה בקשה לביטול או להישפט.
יש לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.
הודעת דרישת תשלום חובדרישה הנשלחת בהתאם לסעיף 4 לפקודת המיסים (גבייה) אם לא שולם הקנס.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ם, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.
נשלח מטעם חברת גביה, על פי החוק.

יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בדרישה.
דרישה לתשלום חוב -התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גביהדרישה הנשלחת בהתאם לסעיפים 4 ו-5 לפקודת המיסים (גבייה), אם החוב בדרישה ראשונה לא שולם.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ים, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.

יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בדרישה.
אי תשלום חוב זה יגרור הליכי גבייה.

גביית קנס שלא שולם במועד

על פי החוק, קנס שלא שולם במועד, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גבייה).
פקודת המיסים (גבייה) מתירה לגבות את החוב, בין היתר, באמצעות עיקול רכב, עיקול מיטלטלין ועיקול חשבונות בנק.

פרטי התקשרות

 • מזכירה:

  סילביה ממן

  טלפון:

  04-6507847

  פקס:

  04-6443485

  קבלת קהל:

  ימים א', ג' ו-ה' בין השעות 9:00-12:00 
  יום א' בין השעות 16:00-18:00

  כתובת:

  קרן היסוד 34, מגדל העמק