ועדת תחבורה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​במה עוסקת הועדה?

ועדת התחבורה העירונית עוסקת בנושאי תחבורה ותנועה בעיר, דוגמת הצבת תמרורים, שיפוץ או תכנון רחובות, טיפול בהסדרי תנועה וחניה, מעברי חציה, תחנות אוטובוס, חניית נכים, רמזורים ועוד.

התנהלות הוועדה

ישיבות הועדה מתקיימות פעם בחודש ולאחריהן מופץ פרוטוקול לידיעת הציבור, המפורסם באתר העירוני. חברי הועדה מונים נציגי הציבור, נציגים של חברות התחבורה הציבורית, נציגי משטרת ישראל וחברי מועצת העיר.

באילו נושאים אפשר לפנות ועדה?

 • הוספת/שינוי תמרורים.
 • הקצאת מקום חניה ציבורי לנכים.
 • הקצאת מקום חניית לילה למשאיות.
 • שינוי כיוון תנועה/תוואי תנועה.
 • הוספת באמפרים.
 • סימון מעברי חציה חדשים.
 • איסור חניה.

תהליך הפנייה לוועדה והטיפול בפנייה

 1. פנייה לוועדה - כל אדם ראשי לפנות לוועדה במכתב פנייה הכולל את פירוט הבקשה בצירוף תמונות והסברים ומסמכים נוספים התומכים בבקשה. את המכתב ניתן להעביר לוועדה באמצעות דוא"ל, פקס או דואר, בפרטי הקשר המפורטים מטה.
 2. בדיקת הפנייה - לאחר קבלת הפנייה, היא מועברת לבחינה של יו"ר הועדה, אשר מבצע בדיקה ראשונית. אם הנושא נמצא בסמכות הוועדה, הוא מועבר לדיון מקצועי בפני חברי הוועדה.
 3. דיון בוועדה - הוועדה דנה בנושא הבקשה. יש לשים לב שלעיתים תידרש נוכחות הפונה, יציאה לשטח עם יועץ תחבורה ויתכן שיתבקשו אישורים נוספים. החלטת הועדה תתקבל במקום אלא אם יוחלט שנדרש דיון נוסף בנושא.
 4. עדכון על קבלת החלטה - לאחר קבלת ההחלטה בוועדה, יקבל הפונה מכתב תשובה והפרוטוקול יפורסם באתר האינטרנט העירוני.
 5. העברה לביצוע - לאחר קבלת ההחלטה, אם הוחלט על היעתרות לפנייה, היא תועבר לגורמים הרלוונטיים להמשך ביצוע.​

פנייה לועדה

ניתן לפתוח פנייה לועדה בשתי דרכים:

פרוטוקולי ישיבות של הועדה

​​