תנועה ותחבורה

האחריות על ניהול התחבורה הציבורית בעיר נמצאת במשרד התחבורה והחברה הזכיינית המתפעלת את הקווים בעיר. עם זאת, העירייה פועלת באופן שוטף לקידום נושא התחבורה בעיר, ומנסה לתת ולקדם מענים, לצרכים המשתנים של התושבים ושל באי העיר, מול הגורמים הרלוונטיים.

  • פיצול קווים קיימים, הקטנת אורך הקווים.
  • הוספת תחנות חדשות.
  • הוספת סככות והחלפת הישנות לחדשות.
  • הוספת עמודים מידע סלולריים.
  • הוספת תדירות קווים בשעות עומס.

פניות

פניות, בקשות בנושא תחבורה ציבורית יש להעביר לאגף השירות.