התמכרויות

היחידה מספקת טיפול למבוגרים ולנוער.

מבוגרים

אוכלוסיית היעד: מגיל 18 ומעלה.

מסגרת טיפולית המסייעות למכורים בתהליך הגמילה והשיקום במטרה לחזור למעגל חיים נורמטיבי מבחינה אישית, משפחתית, תעסוקתית וחברתית.
היחידה פתוחה בפני מכורים שרוצים לעזור לעצמם ומוכנים לקבל עזרה במסגרת של טיפול ושיקום.
הטיפול במכורים מבוגרים ניתן באופן פרטני, קבוצתי ומשפחתי ומקנה דרכים להתמודדות עם החיים ללא שימוש בחומרים.
לכל פונה תבנה תכנית טיפול פרטנית בהתאם למטרות הטיפוליות הספציפיות. תהליך הטיפול כולו ילווה במעקב לגילוי חומרים פסיכו- אקטיביים כגון בדיקת שתן, בדיקות נשיפה.

דרכי הפניה

 • פניה עצמית של הלקוח או ע"י גורם אחר.
 • לאחר הפניה תיערך לפונה פגישה עם העו"ס המטפל ביחידה לטיפול בנפגעי התמכרויות להיכרות ותיאום ציפיות.
 • יתקיים תהליך אבחון וההערכה של  מפגשי היכרות לתקופה של עד חודשיים ימים בהם יערכו בדיקות לפונה (שתן ו/או נשיפה) וביקור בית על פי הצורך. עם תום תקופת האבחון ובתנאי שהגיע לכל הפגישות ועמד בהתחייבויותיו, תתקיים ועדת אבחון.
 • במידה והפונה הגיע בעודו משתמש פעיל בחומרים, יפנה העו"ס את הפונה לגמילה פיזית עד חודש ימים מיום הפניה ויתחייב לקבלו לטיפול עם חזרתו מטיפול הגמילה.
 • ועדת אבחון- הועדה תתקיים במסגרת היחידה לטיפול בהתמכרויות. ועדת אבחון תדון בנתונים שאספו כל משתתפיה ותחליט על תכנית  טיפול והשיקום המתאימות ביותר לנפגע ההתמכרויות.

נוער

אוכלוסיית היעד: נער/ה מגיל 12- 24.

ייעוץ, ליווי, הכוונה, טיפול פרטני וקבוצתי במתבגרים במצבי שימוש לרעה בחומרים ממכרים במטרה להחזירם לתפקוד נורמטיבי בקהילה.
 הטיפול יהיה אינטגרטיבי מערכתי , תוך שיתוף המשפחה והקהילה.
תכנית הטיפול תותאם לכל נער/ה על פי צרכיו/ה הייחודיים ועל פי תוכנית הטיפול שתקבע בוועדת האבחון.
במסגרת תכנית הטיפול יוחלט עם הנער/ה יטופלו במסגרת חוץ ביתית או במסגרת אמבולטורית במקום מגוריו.
במהלך הטיפול יערכו בדיקות שתן לגילוי התמכרויות או בדיקות נשיפה לגילוי אלכוהול כחלק מתוכנית הטיפול ובהסכמת ההורים.

דרכי הפניה

פניה עצמית של הלקוח או ע"י גורם אחר.
עם קבלת ההפניה ייקלטו נער/ה לתהליך הטיפולי שבמהלכו יבוצעו פעולות הבאות:

 1. הסכמת הורים מהווה תנאי קבלה לטיפול.
 2. הנער\ה יוכלו להיפגש עם  העו"ס עד 3 מפגשים ללא הסכמת ההורים.

שלבי טיפול

 • הסכמת הורים לטיפול.
 • אבחון - הנער/ה יעברו תהליך אבחון מקיף הכולל:
  • שיחות עם הנער/ה ובני המשפחה, ביקורי בית, איסוף מידע מכל גורם רלוונטי ומילוי טופס אינטייק לנער/ה.
  • בידקות שתן.
  • בשלב זה ייחתם עם הנער/ה הסכם טיפולי ראשוני.
 • ועדת אבחון - הועדה תתקיים בטווח של שלושה עד שישה חודשים מיום הפניה לטיפול, ובתנאי שהנער/ה הגיעו לפגישות וביצעו את המוטל עליהם. במקרים בהם תקיים הועדה דיון ללא השתתפות הנער/ה ידרש אישור של הפיקוח. הועדה תקבע את תכנית הטיפול.

צוות היחידה

 • אולגה ריינס - עו"ס M.A, מדריכה ראש צוות.
 • מאיה גור - עו"ס A.M, מטפלת בהתמכרויות מבוגרים.
 • אור שבתאי עו"ס A.B, מטפלת בהתמכרויות מבוגרים.
 • יבגני דוידזון - מדריך היחידה.

פרטי התקשרות

 • מזכירת האגף:

  חנה באוקר

  טלפון:

  מזכירת האגף

  כתובת:

  שעות מענה טלפוני: ביום א' בין השעות 08:30-19:00
  בימים ב'-ה' בין השעות 08:30-15:00
  קבלת קהל: ביום א' בין השעות 15:30-18:30
  ביום ד' בין השעות 09:00-12:00 (למעט בתקופת הקורונה).

 • מנהלת מדור פרט ומשפחה:

  אהובה ג'ובני חגי

  טלפון:

  מנהלת מדור פרט ומשפחה

  קבלת קהל:

  gha58@walla.co.il