עבודה קהילתית

העבודה הסוציאלית הקהילתית עוסקת בקידום יכולתם של אנשים, קבוצות וקהילות להשפיע על חייהם וסביבתם.
בסיס ההתערבות מושתת על שותפות והדדיות ועל מימוש הערך הדמוקרטי, המדגיש את יכולתם וזכותם של אזרחים להיות שותפים להחלטות ולפעולות הנוגעות לחייהם.
העבודה הקהילתית מאפשרת לאנשים לרכוש ידע ומיומנויות, שיסייעו להם להתארגן ולפעול במשותף לפתרון בעיותיהם, לגייס משאבים ולחולל תהליכי שינוי בסביבתם. במסגרת זו מתקיימות התכניות הבאות:

פיתוח קהילתי בשכונה המערבית

 • הקמת ועדי בתים
  סיוע בהתארגנות דיירי בניינים בהקמת וניהול ועד הבית, סיוע בסכסוכי שכנים, קיום סדנאות מידע, טיפוח סביבת הבניין ועוד.
 • מיפוי צרכים
  בחינת הצרכים העולים מהשטח על ידי התושבים ואנשי מקצוע ופיתוח מענים מותאמים/שיפור מענים קיימים עבור התושבים.
 • שיקום שכונות
  ליווי חברתי וסיוע בהתארגנות הדיירים לבניינים שנמצאים בשיפוץ במסגרת שיקום שכונות.
  טיפוח סביבה וגינות קהילתיות: בשטחים הציבוריים ובשטחים הפרטיים המשותפים. נעשה בשיתוף עם הדיירים אשר לוקחים חלק בתכנון, בביצוע ובשמירה לאורך זמן של גינות קהילתיות, צביעה אומנותית של אלמנטים ברחוב (קירות, ספסלים וכו'), פיסול סביבתי ועוד.
 • התחדשות עירונית
  ליווי התושבים בתהליך ההתחדשות העירונית, בשיתוף עם אגף הנדסה, הכולל הפקת כנסי שיתוף ציבור, ליווי והכשרת נציגות הבניינים, הפקת פעילויות חברתיות המייצרות לכידות בין השכנים ועוד.
 • שכנות טובה
  תכנית שפותחה בעקבות משבר הקורונה, במטרה להגביר את הערבות ההדדית בין השכנים בעתות משבר וגם בשגרה, וליצור רשת חברתית  תומכת.

תוכנית משעול

תוכנית לפיתוח קהילתי הפועלת במתחם גיאוגרפי קטן בו מתגוררים עולים ו/או משפחות בחתך סוציואקונומי נמוך.

מטרות התוכנית

 • יצירת רשתות חברתיות קהילתיות תומכות בשגרה וחירום.
 • הגברת מעורבות ואחריות התושבים בשכונה ובמתחם.
 • מתן תחושות בטחון ושייכות לתושבים בסביבות המגורים המשותפות.
 • שיפור איכות המגורים מבחינה פיזית.

עקרונות פעולה

 • פיתוח שירותים ומענים הולמים לצרכים המועלים על ידי התושבים.
 • הנגשת שירותים עירוניים לתושבים.
 • בניית מנגנוני שותפות בין התושבים לבין ארגונים עירוניים.
 • בניית מנגנונים ורשתות ביטחון לשעת חירום.

ה​תוכנית פעלה בעשור האחרון במתחם רחוב תשי"ג.
בשנת 2021 התוכנית תפעל ברחוב דרך העצמאות 1-49, 2-38.

תוכנית מוטב יחדיו

תוכנית לפיתוח קהילתי-שכונתי ממוקד ילדים ונוער במצבי סיכון ומשפחותיהם. התוכנית כוללת עבודה משותפת של תושבים פעילים ואנשי מקצוע ברשות מקומית, והיא מכוונת לחולל שינוי משמעותי וארוך טווח במצבם של ילדים ונוער במצבי סיכון בשכונה.

מטרות התוכנית

 • עליית בתחושת הביטחון האישי ובשביעות הרצון מהשכונה.
 • צמצום ונדליזם.
 • ירידה בהיעדרויות מביה"ס ובהתנהגויות סיכון בקרב תלמידים.
 • התאמת השכונה לגידול ילדים.
 • מעורבות בקהילה של תושבים, מבוגרים ובני נוער המרגישים שיש ביכולתם להשפיע על החיים בשכונה.

מנופי השינוי בקהילה

 • ארגוני: יצירת תשתית ארגונית רב-מערכתית ובין-תחומית, המשלבת תושבים וצוותים מקצועיים שונים, בכדי לקדם מענים מותאמים לילדים ולבני נוער בשכונה.
 • קהילתי: בניית תשתית של תושבים, פעילים ומתנדבים, האחראים באופן פעיל לרווחת ילדי השכונה ומשתלבים בתהליכי פיתוח ויישום של מענים.
 • מענים: חיזוק והרחבה של מענים קיימים בשכונה, פיתוח מענים סביב עוגנים קהילתיים, קידום יוזמות קהילתיות )בהתאם לצרכים של הילדים ובני הנוער והגדלת מספר התושבים המשתתפים במענים אלו.
  התכנית תתחיל לפעול בשנת 2021 בשכונה המערבית.

תוכנית עיר נקייה ומקיימת

תכנית עירונית רב-מערכתית, בהובלת ותכלול מדור קהילה, ובשיתוף אגף שפ"ע, מינהל החינוך, אגף הפיקוח, מח' דוברות ועוד, שמטרתה לשנות את תרבות השמירה על הניקיון. התכנית פועלת בארבעה מישורים: חינוך, הסברה בקהילה, אכיפה ותשתיות ניקיון. במסגרת התכנית מתקיימים פרויקטים רבים, חלקם בטווח הקצר כמו יום הניקיון, תחרות החצר הנקייה והמטופחת ועוד, וחלקם מתמשכים, כגון:

 • ותיקים בסביבה: קבוצת פעילים גימלאים, המקיימת פעולות ופעילויות הסברה להעלאת המודעות של התושבים לשמירה על הניקיון.
 • ניקיטה: קמפיין הסברה מתמשך, בכיכובה של צפרדע חביבה בשם ניקיטה, המלמדת את התושבים כיצד לשמור על הניקיון במרחב הציבורי.
 • מרחב ציבורי מדבר: טיפוח והנגשת התשתיות הקיימות כך שיטיבו לשמור עליהם התושבים: ספסלים מקושטים, פחים מקושטים, משחקי רצפה בדרך לפח, שילוט אינטראקטיבי ועוד.
 • שכונה נקייה ומקיימת: הגברת המודעות והמעורבות בתחום השמירה על הניקיון בקריה החרדית, הכוללת קמפיין מותאם למאפייני המגזר והגדרים ההלכתיים, הקמת קבוצת פעילים, עבודה עם ועדי בתים סביב החצרות ועוד.
 • הטמעת אורח חיים נקי במוסדות החינוך: מעורבות בהסמכת בתי ספר וגנים ל"ירוקים", מיזמים אקטיביסטים בקרב התלמידים (כדוגמת פרויקט "כולנו גרטה"), הקמת וליווי קבוצות מנהיגות ירוקות, הרצאות לצוותי ההוראה ולגננות, הרצאות לתלמידים, פעילויות חווייתיות, ימי ניקיון ועוד. בשיתוף מינהל החינוך.

תוכנית קהילה נגישה

תוכנית ארצית, המבוססת על התארגנות מקומית של אנשים עם מוגבלות וללא מוגבלות הפועלת להשגת שוויון הזדמנויות לאנשים עם נכויות באמצעות הגברת הנגישות ושילוב בקהילה הרחבה.
בבסיס התכנית עומדת התפיסה, לפיה הסרת מחסומים ומכשולים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים היא המפתח לשילובם של אנשים עם נכויות בזרם החיים המרכזי.
התכנית מתמקדת במספר תחומים: נגישות חברתית, נגישות פיזית, נגישות לשירות, נגישות למידע, נגישות לקבלת החלטות, נגישות לתעסוקה ונגישות לשירותי חירום.

במגדל העמק, התוכנית פועלת בשיתוף עו"ס ממדור קהילה באגף לשירותים חברתיים, רכז אוכלוסיות מיוחדות במתנ"ס וקבוצת פעילים , במטרה לקדם נגישות והשתלבות מוגבלים בקהילה באמצעות:

 • פעולות הסברה ואירועים קהילתיים להעלאת המודעות והפחתת עמדות שליליות כלפי אנשים עם מוגבלויות.
 • קידום נגישות  של המרחב הפיזי.
 • נגישות למידע אודות זכויות ושירותים.
 • הסרת מחסומים ומכשולים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים.
 • השתלבות בפעילות פנאי בקהילה.

​פיתוח גישה קהילתית בתחום הפרטני​

פיתוח גישה המבוססת על ערכי והנחות יסוד העבודה הקהילתית, בקרב הצוותים הפרטניים באגף הרווחה, תוך מיפוי הצרכים לפי אוכלוסיות וקהילות ובניית מענים ברמה הקבוצתית והקהילתית.

פרטי התקשרות

 • מנהלת מדור פרט, משפחה וקהילה:

  אהובה ג'ובני חגי

  טלפון:

  04-6507870
 • מרכזת עבודה קהילתית ומנהלת תכנית "עיר נקייה ומקיימת":

  שרון קסיס

  טלפון:

  04-6507898(זמין גם להודעות וואטסאפ)