חברות עירוניות

חברות ותאגידים עירוניים הינם אישיות נפרדת משפטית המוקמת על ידי רשויות מקומיות ומנוהלת על ידי אנשי מקצוע ונציגי ציבור, בבעלות מלאה או חלקית של הרשות המקומית.

החברה או התאגיד העירוני מעניק שירות לתושבים ומקדם פרויקטים על בסיס עסקי ופיתוח העירייה לתועלת הציבור. לעיריית מגדל העמק בעלות ו/או שותפות בארבע חברות עירוניות וביניהן המתנ"ס העירוני, החברה הכלכלית, תאגיד המים "מי נעם" ואזור התעשייה "שגיא 2000".
כאן תוכלו למצוא פרטי התקשרות ונתונים של החברות כולל דוחות כלכליים שנתיים.