מינהל חינוך

ראש מינהל חינוך: מלי אליגוב
טלפון: 04-6507789/90
פקס: 04-6507791
דוא"ל: malial@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: א' ג' ד' ה' בין השעות 08:00-12:00 | ימי א' בין השעות 16:00-18:00
כתובת: רחוב ניצנים 39, מגדל העמק

מערכת החינוך העירונית – מרחב של חדשנות והתחדשות

מגדל העמק מקיימת בשנים האחרונות מספר תהליכים עירוניים משמעותיים לקידום הפדגוגיה וטיוב החינוך בעיר. בין השאר פועלת בעיר מזה כשלוש שנים תכנית "מרחבי חינוך- אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית" במסגרתה פתחה הרשות את כלל המרחב לבחירת הורים מבוקרת, לצד הטמעת מגוון תחומי ייחודיות בתרבות הבית ספרית.
בנוסף, במהלך תשע"ו פיתחה מינהלת החינוך היישובית מודל פיתוח מקצועי ייחודי רב-שנתי הנמצא בהלימה לתוכנית האסטרטגית העירונית, לחזון מערכת החינוך מאפייניה ואתגריה. מטרות המודל יצירת שפה עירונית, העצמת וטיוב הפדגוגיה, הטמעת אסטרטגיות למידה-הוראה אפקטיביות וחדשניות בכל בתי הספר והעצמת מנהיגות הביניים היישובית.

נקודת המוצא של המערכת היא בניית רצף חינוכי מגיל ינקות ועד סיום י"ב שנים, הן במסגרת החינוך הפורמאלי והן במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי. מענה זה מאפשר לבוגרים לעמוד באתגרים העומדים בפניהם לאורך שנות הלימודים במסגרות החינוך השונות בהמשך בשירותם הצבאי, בלימודים גבוהים ובעיקר בהצמחת אזרחים פעילים וערכיים בעתיד.

מערכת החינוך שמה לה למטרה לקדם בוגרים בעלי מיומנויות רגשיות, ערכיות ולימודיות גבוהות, באמצעות השקעה במצע ערכי - חברתי – רגשי ופדגוגי. השקעה בהעצמתם של המנהלים אשר משמשים כמנהיגים חינוכיים- קהילתיים, בצוותים החינוכיים בהם גננות, סייעות, מורים וכמובן תלמידים.

כמו כן מבקש מערכת החינוך לטפח תהליכי הלמידה הדיגיטלית והלמידה הניידת בכל מערכי החינוך תוך חיזוק תשתיות התקשוב העירוני. כל זאת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, "סיסמה לכל תלמיד", "מחשב לכל ילד, לימוד באמצעות טאבלטים ועוד.

מנהל החינוך העירוני פועל בדיאלוג תוך שיתופי פעולה עם כל הגורמים במרחב החינוכי, הכוללים את משרד החינוך, צוות החינוך וההנהלה, מחלקות ברשות, עמותות, חברות ומפעלי תעשייה וגורמים מקצועיים. שיתופי הפעולה אלו מאפשרים לממש את השאיפות והחלומות בתחום החינוכי, הרגשי הערכי והפדגוגי. כמו כן פועל המנהל רבות אל מול התושבים- ההורים וקהילות החינוך -  ועושים זאת מתוך תחושת שליחות והתחייבות לשירות איכותי והוגן מתוך אמונה שלמה שהעשייה החינוכית תיצור גאווה מקומית בקרב התלמידים, ההורים והצוותים החינוכיים. ​