אגף הנדסה

מהנדס העיר: אריאל טויטו
מזכירת מחלקה: קלי אזרזר
טלפון:  04-6507761
פקס:  04-6507755
דואר אלקטרוני: keliaz@migdal-haemeq.muni.il 
שעות קבלה: יום א' בין השעות 16:00- 19:00 (בתיאום מראש)

קישור לאתר הנדסי

מנהל הנדסה מכיל בתוכו שלושה אגפים: אגף רישוי ופיקוח, אגף תכנון ועיצוב עיר ואגף תשתית.
המנהל עוסק במגוון נושאים שקשורים לתכנון, עיצוב והנדסת העיר.
מנהל ההנדסה מאגד לתוכו תחומי עיסוק שונים כמו הנדסת בניין, אדריכלות, הנדסת תשתיות, תכנון ערים, עיצוב המוצר, חוק ומשפט, תכנון גנים ונוף, איכות הסביבה ומחשוב.
המנהל מהווה אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר של העירייה, בייחוד בתחום הפיתוח, כאשר המימון מגיע מהיטלי פיתוח והשבחה, הכנסות ממשרד ממשלה ומחויבות ציבורית.

מנהל ההנדסה וגופים ארגוניים אחרים

מנהל הנדסה מנחה ועובד בקשר הדוק עם החברה הכלכלית וחברה למשק וכלכלה כזרוע מבצעת כמו גם עם משרדי ממשלה וגופים רבים אחרים: משרד הפנים, הועדה המחוזית לתכנון ובניה והמועצה הארצית לתכנון ובניה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד התשתיות הלאומיות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לביטחון פנים והמשטרה, משרד התחבורה ומע"צ, משרד התיירות והחברה הממשלתית לתיירות, מינהל מקרקעי ישראל, חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים, רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים.

מנהל ההנדסה ויחידות אחרות בעירייה

מנהל ההנדסה מנהל קשר הדוק עם היחידות הארגוניות האחרות בעירייה כגון מנהל הכספים, הלשכה המשפטית, המנהל הכללי בראשות ראש העירייה ומנכ"ל העירייה.

תחומי אחריות

  • תכנון ופיתוח העיר
  • תכנון ופיתוח תשתיות
  • ועדה לבניין ערים

בעלי תפקידים

סגן מהנדס העיר | שי פורמן | 04-6507761
ממונה על תשתיות (מים, ביוב, ניקוז) נציג מי-נעם | אינג' אלכס פרוקופייב | 04-6040436
מנהל פרוייקטים | איילת קומר | 04-6507761
מנהלת נכסי העירייה ותכנון העיר | לאה לשם | 04-6507774
מנהל ומפקח פרויקטים | אביב ברמי | 04-6507761
מנהלת פרוייקטים | נועה יהודה | 04-6507761

מפת העיר