מועצת העיר

​חברי הנהלת העיר

שםסיעה כתובת דוא"ל פלאפון
אליהו ברדהליכודelibm29@gmail.com 04-6507711
אלי בקסיסליכודbaksiseli@walla.com 04-6507711/6
סרגיי אוקלנדרמגדל העמק ביתנוsokland@walla.com 04-6507711/7
אירנה קבקובמגדל העמק ביתנוirena.kabakov@mailpoalim.co.il 054-7911224
יורי סוקולסקימגדל העמק ביתנוyurusokol@gmail.com 054-3200485
איליה חייטמגדל העמק ביתנוilyahayat26@gmail.com 054-6981919
יקי בן חייםכולנו הירוקיםyakibh@gmail.com 054-7788997
יהושע כ"ץכולנו הירוקיםshukitz@gmail.com054-3366275
חן שאול"הבית"Henshaul.adv@gmail.com 04-6404140
נחום אסוליןש"סoraha@migdal-haemeq.muni.il 04-6507765
יוסי מנחםש"סyosefmenahem@gmail.com 054-7911160
ברוך אביסרורש"ס770avisrur@gmail.com 054-2447701
יוסי רואשש"ס yosiroash@gmail.com052-6648888
אלגריה בן קסוס"תנופה"alegriabk38@gmail.com054-2033060
דורון אלחרר"למען אחיי" Doronel111@walla.com 054-4596543