אגף שירות ופניות הציבור

מנהלת האגף: איילה זלצר
טלפון:  04-6507797
פקס:  04-6507775
דואר אלקטרוני: pniot@migdal-haemeq.muni.il
שעות קבלה: יום א' בין השעות 16:30-18:30 | ימים ב' ו-ד' 08:30-12:00
בימים אחרים נשמח לעמוד לרשותכם בתיאום מראש.
כתובת: ניצנים 39, מגדל העמק (קומה 2)

אגף שירות ופניות הציבור נותן מענה בנושאים הבאים:

  • ניהול ערוצי שירות ישירים של מוקד ופניות הציבור, וביסוסם ככתובת מסייעת ומכוונת ללקוחות העירייה.
  • קיום דיאלוג עם לקוחות הרשות במטרה לשמוע את קול הלקוח וכדי לקבל מידע על איכות השירות.
  • בניית אסטרטגית שירות עירונית ושפת שירות אחידה והטמעתה בקרב המנהלים וכלל יחידות הרשות.
  • הובלת תהליכי פיתוח ארגוני מוכווני שירות ביחידות הרשות.
  • פיתוח והובלת תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית ברשות.
  • בקרה על איכות השירות ושביעות רצון התושבים, והובלת תהליכי למידה והפקת לקחים.
  • יצירת מוטיבציה למתן שירות איכותי ברשות.

האגף מחויב להוביל את עיריית מגדל העמק למצוינות בשירות לתושב, לבעלי עסקים ולמבקרים בה תוך הקפדה על מקצועיות, רגישות ומחויבות לכלל לקוחות הרשות.

המחלקה לפניות הציבור

מנהלת המחלקה: מעיין סיטבון לב
טלפון: 04-6507797
מייל: pniot@migdal-haemeq.muni.il

כתובת: ניצנים 39, מגדל העמק (קומה 2)

קישור לפניייה מקוונת
המחלקה לפניות הציבור מהווה אמצעי קשר מרכזי בין התושב לעירייה על יחידותיה ואגפיה. בנוסף, מטפלת המחלקה במקרים בהם פניות לא טופלו, או לחלופין במקרים בהם הטיפול לא התבצע לשביעות רצון התושב. המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים העירוניים על מנת לתת מענה מיטבי לתושבים.